VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị Bộ môn Điện tử Hàng Không Vũ Trụ

ThS Nguyễn Khắc Kiểm

 

 

Họ và tên: ThS Nguyễn Khắc Kiểm

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 410 –C9 – Số 1 Đại Cồ Việt – HBT-HN

Email : kiem.nguyenkhac@ hust.edu.vn

Tel : + 84 4 3 8692242

Fax : + 84 4 3 8692241

Các môn giảng dạy:

-          Kỹ thuật siêu cao tần – Anten

-          Mạng máy tính.

-          Kỹ thuật mạng nâng cao.

Hướng nghiên cứu:

-          Anten cho hệ thống thông tin thế hệ mới.

-          Công nghệ mạng không dây và bảo mật.

Các công trình NC đã công bố

 

  • Nguyen Khac Kiem, Quang Ngoc Hieu, Huynh Nguyen Bao Phuong, Ho Quang Son, Dao Ngoc Chien, Compact Metamaterial Antennas for WLAN Applications, in Proc. of The 2012  International Conference on Advanced Technologies for Communications, October 2012, pp 327-330, October 2012.
  • Nguyen Khac Kiem, Dang Nhu Dinh, Nguyen The Viet, Dao Ngoc Chien, “A Novel Design of Dual-feed Single-element Antenna for 4G MIMO Terminalsin Proc. of The 31st Progress In Electromagnetics Research Symposium, pp. 1827-1831, March 2012.
  • Nguyen The Viet, Bui Van Ha, Nguyen Khac Kiem, Dao Ngoc Chien, Riccardo Zich,  “A Compact Printed Extremely-Wideband MIMO Antenna with WLAN Band Rejection, in Proc. of  International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, pp. 877-880, September 2011.
  • Nguyen Khac Kiem, Dao Ngoc Chien, “A Novel Compact Microstrip Printed Dipole Antenna for Bluetooth/WLAN Terminals”, Journal of Science and Technology of Technological Universities, No. 83B, pp. 30-35,  June 2011.
  • Nguyen Duc Hieu, Dao Ngoc Chien, Nguyen Khac Kiem, “Flexible PSO-based optimization of millimeter-wave triple-band antennas by the use of fractal configuration" in Proc. of The 2010 International Conference on Advanced Technologies for Communications, pp. 386-390 , October 2010.

Các sách đã xuất bản

Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Khắc Kiểm, Nguyễn Trung Dũng, Hà Trần Đức “Lập Trình MATLAB – dành cho sinh viên khối khoa học kỹ thuật“, nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2003.

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có