VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

TUYÊN SINH 2020

TS2019

IEEE ICCE 2018

2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics

Clip giới thiệu Viện ĐTVT

Clip giới thiệu dự án IOT_SET

 

Tư vấn trực tuyến

Learning-Advisor-Banner-2

Lịch trực BCV học tập

Calendar-600

Liên kết

dtdh hust

Hộp thư góp ý

Dịch vụ trực tuyến

SSSLogo

Các đơn vị Bộ môn Điện tử và Kĩ thuật máy tính

Nguyễn Hoàng Dũng

 

 

Họ và tên: TS. Nguyễn Hoàng Dũng
Địa chỉ nơi làm việc:
Phòng 406 nhà C9 ĐHBK HN, số 1 Đại Cồ Việt
Website:
Tel:0422423299

 

Các môn giảng dạy:

Đại học:

Kỹ thuật vi xử lý

Thiết kế tổng hợp hệ thống số
Cao học:

Kiến trúc máy tính song song

Cảm biến hình ảnh và camera số

Hướng nghiên cứu:

-    Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống camera tốc độ cao.

-    Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống nhúng phục vụ cho các mục đích cụ thể.

-    Các ứng dụng FPGA

 

Các công trình NC đã công bố

 

Danh sách đầy đủ (Google scholar)

(1)* Nguyen, H.D., Vo, L. C., Dao, V. T. S., Takehara, K., Etoh, T. G., Kondo, Y., Maruno, H., Tominaga, H., Soya, H., Van Kujik, H., Bosiers, J., Klaassens, W., Ingram, G., Singh, V. P., and Lesser, M., Evaluation of a backside-illuminated ISIS, Proceedings of the 28th International Congress onHigh-Speed Imaging Photonics, pp. 712607:1-712607:8, 2008.

(2)* Nguyen, H. D., Etoh, T. G., Dao, V. T. S., Vo, L. C., Tanaka, M., 16-Mfps extremely high sensitivity video camera,Proceedings of the 29th International Congress on High-Speed Imaging Photonics, pp. A04-1-6, 2010.

(3)* Etoh, T. G., Nguyen, H. D., Dao, V. T. S., Vo, L. C., Tanaka, M., Backside illuminated CCD operating at 16,000,000 frame per second with sub-ten-photon sensitivity, Journal of Nuclear Instruments and Methods in Physics Research,Section A, Volume 647, Issue 1, p. 112-116.

(4)* Etoh, T. G., Nguyen, H. D., Dao, V. T. S., Vo, L. C., Tanaka, M., Takehara, K., Okinaka, T., Van Kuijk, H., Klaassens, W., Bosiers, J., Lesser, M., Ouellette, D., Maruyama, H., Hayashida, T., Arai, T., 16Mfps 165kpixels Backside-illuminated CCD, 2011 IEEE Intenational Solid-State Circuits Conference Digest of Technical Papers, Vol. 54, pp. 406-407, 2011.

(5)* Etoh, T. G., Nguyen, H. D., Dao, V. T. S., Vo, L. C., Tanaka, M., Back-side Illuminated Image Sensor of 16,000,000 fps, Journal of The Institure of Image Information and Television Engineers, Vol. 65, No. 3, pp. 349-352, 2011.

(6)* Thoroddsen, S. T., Nguyen, H. D., Takehara, K., Etoh, T. G., Stick-slip substructure in rapid tape peeling, Physical review E 82, pp. 046107-1-5, 2010.

(7)* Nguyen, H.D., Vo, L. C., Dao, V. T. S., Tanaka, M., Takehara, K., Etoh, T. G., Kondo, Y., Maruno, H., Tominaga, H., Soya, H., Van Kujik, H., Bosiers, J., Klaassens, W., Ingram, G., Singh, V. P., and Lesser, M., Evaluation of an Image Sensor with Sub-ten-photon Sensitivity and Ultra-high frame rate, Proceedings of the 2nd International Workshop onPhotonics and Applications, pp.123-128, 2008.

(8)  Etoh, T. G., Vo, L. C., Kawano, H., Ishikawa, I., Miyawaki, A., Dao, V. T. S., Nguyen, H.D., Yokoi, S., Yoshida, S., Nakano, H., Takehara, K. and Saito, Y., Ultra-high-speed bionanoscope for cell and microbe imaging, Proceedings of the28th International Congresson High-Speed Imaging andPhotonics, pp. 712605:1-712605: 11, 2008.

(9)  Vo, L. C., Nguyen, H.D., Dao, V. T. S., Takehara, K., Etoh, T. G., Akino, T., Nishi, K., Kitamura, K., Arai, T., and Maruyama, H., Technologies to develop a video camera with the frame rate higher than 100 Mfps, Proceedings of the 28thInternational Congress on High-Speed Imaging and Photonics, pp. 712606:1-712606:9, 2008.

(10) Vo, L. C., Etoh, T. G., Nguyen, H.D., Dao, V. T. S., Soya, H., Lesser, M., Oullette, D., Van Kujik, H., Bosiers, J., and Ingram, G., A backside-illuminated image sensor with 200,000 pixels operating at 250,000 frames per second, IEEE Transactions on Electron Devices, 56, pp. 2556-2562, 2009.

(11) Dao, V. T. S., Etoh, T. G., Vo, L. C., Nguyen, H.D., Takehara, K., Akino, T., and Nishi, K., Estimation of driving voltage attenuation of an ultra-high-speed image sensor by dimensional analysis, International Journal of Electronic,Circuits and Systems, 2, pp. 200-204, 2008.

(12) Dao, V. T. S., Etoh, T. G., Tanaka, M., Nguyen, H. D., Vo, L. C., Takehara, K., Akino, T., Nishi, K., Aoki, H., and Nakai, J., Toward 100 mega-frames per second: Design of an ultimate ultrahigh-speed image sensor, Sensors, 10, pp. 16-35, 2010.

(13) Etoh, T. G., Dao, V. T. S., Nguyen, H.D., Fife, K., Kureta, M., Segawa, M., Arai, M. And Shinohara, T., Progress of Ultra-high-speed Image Sensore with In-situ CCD storage,Proceedings of 2011 International Image Sensor Workshop, pp. 324-327, 2011

(14) Yamanaka, T., Nishi, K., Nguyen, H. D., Mochizuki, M., Hayashi, H., Fukuda, K., Sasaki, K., Doi, Y., Ion implantation model for channeling through multi-layers, 2008 International conference on Simulation of Semiconductor Processes and Devices SISPAD2008, pp. 249-252.

(15) Vo, L. C., Nguyen, H. D., Dao, V. T. S., Takehara, K., Etoh, T. G., Akino, T., Nishi, K., Kitamura, K., Arai, T., and Maruyama, H., A simulation-based design of a CCD image sensor for a 100-Mfps video camera, Proceedings of the 2ndInternational Workshop on Photonics and Applications, pp.109-114, 2008.

(16) Dao, V. T. S., Vo, L. C., Nguyen, H.D., Etoh, T. G., Takehara, K., Akino, T., and Nishi, K., Estimation of driving voltage attenuation of an ultra-high-speed image sensor by dimensional analysis, Proceedings of the 2nd International Workshop on Photonics Applications, pp.118-122, 2008.

(17) Dao, V. T. S., Etoh, T. G., Vo, L. C.; Nguyen, H.D., Takehara, K., Akino, T., and Nishi, K., Estimation of attenuation and phase delay in driving voltage waveform of a digital-noiseless, ultra-high-speed image sensor, InternationalJournal of Electricaland Electronic Engineering, 2, pp. 32-36, 2009.

(18) Dao, V. T. S., Etoh, T. G., Takehara, K., Nguyen, H.D., Nishi, K., Kureta, M., Segawa, M., Arai, M., A hybrid CMOS/CCD ISAS (Image signal accumulation sensor), ITE technical Report Vol.35, No.19, IST2011-19 (May.2011)

(19) Nguyen, H. D., Dao, V. T. S., Etoh, T. G., Noise sources of a backside illuminated image sensor operating at 16Mfps,Proceedings of the Japanese Congress on High-Speed Imaging and Photonics, pp. 177-182, 2011.

(20) Takano, Y., Nguyen, H. D., Takehara, K., Etoh, T. G., Visualization of a generation mechanism of microscopic air bubbles triggered by a drop impact on a liquid surface,Proceedings of the Japanese Congress on High-Speed Imaging and Photonics, pp. 235-238, 2011.

(21) Nguyen, H. D., Dao, V. T. S., Etoh, T. G, Yamada, T., Toward 1 Gfps: A multi-Collection-Gate BSI Imager, Proceeding of the Fourth International Conference on Communications and Electronics, pp. 438-442, 2012

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Others