VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị Bộ môn Điện tử và Kĩ thuật máy tính

Hàn Huy Dũng

 

 Thông tin chung

Tiến sỹ Hàn Huy Dũng

 Phó trưởng Bộ môn ĐIện tử và Kỹ thuật Máy tính

Địa chỉ nơi làm việc:

Signal Processing and Wireless Communications (SPARC) Lab

Room 618, Ta Quang Buu library, No. 1 Dai Co Viet, Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam

Email: dung.hanhuy @ hust.edu.vn

Tel: +84 4 36 69 22 42

Fax: +84 4 38 69 22 41

Các môn giảng dạy:

 • Nhập môn Kỹ thuật Điện tử Viễn thông (Introduction to Electronics and Telecommunications Engineering)
 • Kỹ thuật Vĩ xử lý (Microprocessors)
 • Điện tử Công suất (Power Electronics)
 • Internet vạn vật (Internet of Things)
 • Các bài giảng STEM

Hướng nghiên cứu:

 • Các ứng dụng Internet vạn vật (Internet of things):
 • -  Hệ thống đo chất lượng không khí phục vụ giáo dục môi trường và giáo dục STEM (AirSENSE)
  • - Các hệ thống đo điện tim, điện cơ phục vụ công tác y tế cộng đồng 
  • Các thuật toán xử lý tín hiệu: viễn thông, âm thanh
  • - Cân bằng kênh (channel equalization), tiền mã hóa (precoder).. cho tín hiệu OFDM, Massive MIMO
  • -Phân loại âm thanh sử dụng các phương pháp học sâu (deep learning)

Các công trình NC đã công bố

 

Danh sách đầy đủ: Google scholar 

 

Danh sách công bố tạp chí tiêu biểu:

[J1]H. D. Han and P. A. Hoeher, "Predistortion and nonlinear detection for OFDM signals in the presence of nonlinear high power amplification," European Transactions on Telecommunications (ETT).Volume 18, Issue 4, pages 411–418, June 2007.

[J2]Huy-Dung Han, Zhi Ding, “Steepest Descent Algorithm Implementation for Multichannel Blind Signal Recovery,” IET Communications, 6(18):3196-3203, December 2012.

[J3]Huy-Dung Han, Chenxi Zhu, Dorin Viorel, Akira Ito, “Resource Allocation and Beamforming Algorithm Based on Interference Avoidance Approach for Device-to-Device Communication Underlaying LTE Cellular Network”,Communications and Network, Vol. 5 No. 3B, 2013, pp. 367-373.

[J4]Huy-Dung Han, Muhammad Zia, Zhi Ding, “A Convex Relaxation Approach to Higher-Order Statistical Approaches to Signal Recovery”, IEEE Transactions on Vehicular Technology, Apr 2016.

[J5]Shafique, T., M. Zia, H. D. Han, and H. Mahmood. “Cross-Layer Chase Combining With Selective Retransmission, Analysis, and Throughput Optimization for OFDM Systems.” IEEE Transactions on Communications 64, no. 6 (June 2016): 2311–25. doi:10.1109/TCOMM.2016.2550450.

[J6]Tien Hoa Nguyen, The Khai Nguyen,  Huy Dung Han, Van Duc Nguyen, “Optimal Power Control and Load Balancing for Uplink Cell-Free Multi-User Massive MIMO”, IEEE Access, Volume: PP Issue: 99, Jan 2018

 

 Danh sách công bố hội thảo tiêu biểu:

[C1]        Huy-Dung Han, Chenxi Zhu, Yueqiao Xu, Yi Wang, and Zhi Ding Joint transmission using global codeword and codebook design for coordinated multipoint processing (CoMP) , Proc. 2012 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps), Page(s): 1118 - 1122, Anaheim, CA, USA, Dec. 2012.

[C2]        Huy-Dung Han, Zhi Ding, Junqiang Hu, Dayou Qian, “On Steepest Descent Adaptation: A Novel Batch Implementation of Blind Equalization Algorithms,”in Proc IEEEGLOBECOM 2010, Miami, FL, 2010, Page(s): 1 - 6.

[C3]        Huy-Dung Han and Zhi Ding, “A Blind Channel Shortening Criterion Based on High-OrderCumulants”, in Proc. IEEE ICASSP 2010, Dallas, Mar 2010.

[C4]        Huy-Dung Han and Zhi Ding, “A convex optimization approach to Blind Channel Shortening in Multicarrier Modulations”, in Proc. IEEE GLOBECOM 2009, Hawaii, Dec 2009.

[C5]        Huy-Dung Han, Junqiang Hu, Zhi Ding, “A Bandwidth Efficient Design of IM/DD Optical OFDM”, in Proc. The 29th Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) , Baltimore, June 2009

[C6]        Le Ngoc Du, Han Huy Dung, Pham Ngoc Nam, “The Design of a General Purpose Remote Control for   PC Applications Using PIC16C745: A Case Study for Teaching Embedded System Design and microprocessors”, in Proc. of first int. conf. on   and electronics (ICCE’06), Hanoi, October 10-11, 2006

[C7]        VD Nguyen, VL Pham, VX Hoang, HD Han, HT Nguyen, TH Nguyen, “Implementation of an OFDM system based on the TMS320C6416 DSP”, ATC 2009-Proceedings of the 2009 International Conference on Advanced Computing

[C8]        Han Huy Dung, Pham Ngoc Nam and al. “A Cost-effective and Flexible Design of a Security System Using CPLD/FPGA and Microcontrollers Technologies”, in Proc. of first int. conf. on communication and electronics (ICCE’06), Hanoi, October 10-11, 2006

[C9]        H. D. Han and P. A. Hoeher, "Simultaneous predistortion and nonlinear detection for nonlinearly distorted OFDM signals," in Proc. 14th IST Mobile & Wireless Commun. Summit, Dresden, June 2005, paper no. 75.

[C10]      Tai Le, Huy-Dung Han, Thai-Hoc Hoang, Vu Cong Nguyen, Cuong Kieu Nguyen, “A low cost mobile ECG monitoring device using two active dry electrodes”, Proc. 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (ICCE) (Jul 2016),  pp 271-276, Halong, Vietnam.

 

Danh sách bằng phát minh sáng chế tiêu biểu:

 

[P1] C Zhu, D Viorel, HD Han, A Ito, “Power control of neighbor discovery signals”, US Patent 9,622,064, Apr 2017

[P2] C Zhu, A Ito, HD Han, “Wireless resource allocation of device-to-device communication”, US Patent 9,402,262, Jul 2016

[P3] C Zhu, HD Han, “Global codebook for coordinated multi-point processing”, US Patent 8,711,969, Apr 2014

[P4] J Hu, HD Han, D Qian, “Systems and methods for blind equalization in a digital receiver”, US Patent 8,488,652, Jul 2013

[P5] C Zhu, D Viorel, HD Han, A Ito, “Wireless communication precoder determination”, US Patent 9,414,379, Aug 2016

[P6] C Zhu, D Viorel, HD Han, A Ito, “Network supervised device-to-device communication”, US Patent 9,301,160, Mar 2016

[P7] C Zhu, D Viorel, HD Han, A Ito, “Network supervised wireless device neighbor discovery”, US Patent 9,232,460, Jan 2016

 HD Han, G Farhadi, “Communication transmission system”, US Patent 8,804,595, Aug 2014

Các sách đã xuất bản

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 

Các thông tin khác (nếu có)