VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị Bộ môn Điện tử và Kĩ thuật máy tính

Nguyễn Văn Khang

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Khang

Phó Hiệu trưởng

Địa chỉ nơi làm việc:

Bộ môn Điện tử và KT Máy tính, Viện Điện tử - Viễn thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website:

Tel:      (04) 38692242,            DĐ: 0913219088

Fax:     (04) 38692241 

Các môn giảng dạy:

Cho sinh viên hệ đại học:

  1.Xử lý số tín hiệu

  2.Kỹ thuật vi xử lý

  3.Điện tử công nghiệp

  4.Điện tử công suất

  5.Nhập môn điện tử viễn thông

  6.Đồ án I, II và III

Cho học viên cao học và nghiên cứu sinh:

  1.Hệ thống thông tin công nghiệp

  2.Lọc số và mã hóa băng con

  3.Xử lý số tín hiệu nhiều chiề

Hướng nghiên cứu:

Lý thuyết: Chuyên môn trong các lĩnh vực: Xử lý tín hiệu số và các hệ thống thông tin công nghiệp; Định vị toàn cầu và Công nghệ vũ trụ; Hệ thống số; An toàn và bảo mật trong mạng công nghiệp; Kiến trúc máy tính và các hệ thống xử lý song song. Xây dựng quy trình đánh giá hệ thống trong các lĩnh vực bao gồm: Điện tử - Viễn thông; Định vị toàn cầu và vũ trụ; Chế tạo vi mạch; Tự động hóa.

Công nghệ: Nghiên cứu công nghệ nhúng (Embedded control systems) phục vụ các ứng dụng công nghiệp; Công nghệ IBMS (Intelligent Information Network); Công nghệ định vị toàn cầu GNSS và thông tin hàng không vũ trụ; Công nghệ xử lý tín hiệu dựa trên các nền tảng FPGA, DSP; Các hệ thống thông tin công nghiệp; Bảo mật các hệ thống thông tin công nghiệp.

 

Các công trình, đề tài NCKH điển hình đã công bố và thực hiện trong 5 năm lại đây:

1.Nguyen Van Khang, "COMPUTER SIMULATION OF RADIATION FROM DIELECTRIC-WEDGE ANTENNA BY THE GUIDED-MODE EXTRACTED INTEGRAL EQUATIONS", Journal of Science and Technology (Viet Nam), No. 73B, 2009.

2.Nguyen Van Khang, "Reseach and Developent of Next Generation Intergrated Communication Platform", The fourth National Symposium on Research, Development and ApplicationInformation and CommunicationTechnogy (Viet Nam), 2008.

3.Khang NV, Chien DN, "A Compact WLAN Band Rejected Monopole Antenna for UWB Mobile Terminals", Proceedings of International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, September 14-18, 2009, Torino, Italy, 2009.

4.Khang NV, Chien DN, "Computer-Aided Design of SPPs WDM Detector based on Rectangular Grating Formed in Surface Plasmon Polariton Gap Waveguide", Optical Society of America Journal of Applied Optics, 2009.

5.Vu Van Yem, Nguyen Van Khang, Nguyen Huu Trung, "Consideration of Using Electromagnetic band gap for Antenna design", ", PIERS 2012 progress In Electromagnetics Research Symposium, 27-30 March 2012 Kuala Lumpur Malaysia, 2012.

6.Vu Van Yem, Nguyen Van Khang, Vu Van Hung, Nguyen Huu Trung, "Simulation and performance analysis of Galileo Receiver based on SDR technology", PIERS 2012 progress In Electromagnetics Research Symposium, 27-30 March 2012 Kuala Lumpur Malaysia, 2012.

7.Nguyen Trong Cac, Nguyen Xuan Hung, Nguyen Van Khang, “Medium Access Control protocol using hybrid priority schemes for CAN-based networked control systems,” Journal of Science & Technology - Technical Universities, No. 95 – 2013.

8.Nguyen Trong Cac and Nguyen Van Khang, “solutions of improving real-time performance for Distributed Control System,” Journal of Science & Technology – University of DaNang, Vol. 2, No. 60, Nov. 2012.

9.Nguyen Trong Cac and Nguyen Van Khang, “Method of real time information processing in the Distributed Control System,” The fourth International Conference on communications and Electronics (ICCE 2012), August 1-3, Hue, Vietnam.

10.Nguyen Trong Cac and Nguyen Van Khang, “Real-Time Communications for Distributed Control System,” The 12th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT 2012), December 12-15, Ho Chi Minh City, Vietnam

11.Nguyen Trong Cac and Nguyen Van Khang, “Communications delay model for Real-Time Distributed Control System,” The 12th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT 2012), December 12-15, Ho Chi Minh City, Vietnam.

12.Nguyen Trong Cac and Nguyen Van Khang, “A Real-Time Scheduling Scheme for Distributed Control System,” The 2012 Internationnal Conference on BioSciences and BioElectronics (ICBSBE 2012), December 6-7, Da Nang, Vietnam.

13.P. V. Hung, D. N. Chien, and N. V. Khang, "Novel Multipath Mitigation Technique for GNSS  Software Receiver", in The 2012 International   Conference on Advanced Technologies on Communications (ATC2012), Hanoi, Viet Nam, 2012, pp.37-40.

14.Hung Pham-Viet, Chien Dao-Ngoc, Khang Nguyen-Van, “An Improved Double Delta Correlator For BOC Signal Tracking in GNSS Receivers”,Lecture Notes in Electrical Engineering Vol. 240/2013 Mutimedia and Ubiquitious Engineering.

15.Pham Viet Hung, Dao Ngoc Chien, Nguyen Van Khang “An Unambiguous Binary Offset Carrier Modulated Signal Tracking Technique”, Tạp chí KH và CN các trường ĐH kỹ thuật (under review).

16.Hung Pham-Viet, Chien Dao-Ngoc, Khang Nguyen-Van, “A scheme of cosine-BOC(n,n) Side peaks Cancellation for Navigation Applications”ATC2013.

17.Đề tài NCKH cấp Nhà nước theo NĐT: “Nghiên cứu và tiếp nhận công nghệ về hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GNSS) - Xây dựng phòng thí nghiệm Galileo ở Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. (Research and technology transfer in the field of Global navigation satellite systems & GALILEO LAB at HUT)”; Hoàn thành năm 2011.

 

Các sách đã xuất bản

Nguyễn Văn Khang,Programmable logic controller (PLC) and applications ”, Publisher: Bach Khoa Ha Noi, 2009.

Học viên cao học đang hướng dẫn

Hiện đang hướng dẫn các học viên cao học về các hướng đề tài:

   1.Công nghệ định vị toàn cầu GNSS

   2.Nghiên cứu các cơ chế ưu tiên khác nhau để lập lịch thông điệp qua các hệ thống điều khiển qua mạng CAN

   3.Công nghệ nhận thực vô tuyến RFID tích hợp nhận dạng ảnh phục vụ quản lý thông minh

   4.Nghiên cứu hệ thống quản lý tòa nhà thông minh (IBMS) và phát triển các ứng dụng

   5.Nghiên cứu các hệ thống truyền thông công nghiệp và phát triển các ứng dụng

   6.Nghiên cứu bảo mật trong mạng truyền thông công nghiệp 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 

1. NCS. Nguyễn Trọng Các

Tên đề tài: “Phương pháp nâng cao chất lượng truyền thông tin thời gian thực trong các hệ thống điều khiển phân tán”

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

Mã số chuyên ngành: 62.52.70.01

Hệ đào tạo: Tập trung

2. NCS. Phạm Việt Hưng

Tên đề tài: "Một số phương pháp xử lý tín hiệu trong máy thu mềm đa hệ thống vệ tinh định vị"

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử 

Mã số chuyên ngành: 62.52.70.01

Hệ đào tạo: Tập trung