VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị Bộ môn Điện tử và Kĩ thuật máy tính

Nguyễn Quang Minh

 

Họ và tên: ThS. Nguyễn Quang Minh
Địa chỉ nơi làm việc:
Viện Điện tử Viễn thông, Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính, Phòng 406 nhà C9, ĐHBK Hà Nội
Email:
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Website:
Tel:
0926816659

 

Các môn giảng dạy:

-          Cơ sở dữ liệu

-          Hệ điều hành

-          Kỹ thuật phần mềm ứng dụng

-          Ngôn ngữ lập trình

-          Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

-          Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

-          Project 1

-          Project2

Hướng nghiên cứu:

-          Các hệ thống tri thức dựa trên ontology

-          Web ngữ nghĩa và tích hợp thông tin

-          Cổng thông tin và kiến trúc ứng dụng

Các công trình NC đã công bố

  1. Đinh Văn Hoàng, Trần Đức Hân, Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Văn Quyền, Trần Quốc Dũng, Nguyễn Quang Minh, Vai trò của các tham số động học trong hoạt động không dừng của Laser DFB hai ngăn, Tuyển tập hội nghị khoa học kỷ niệm 45 năm thành lập ĐHBKHN phân ban Điện tử-Viễn thông, tr. 148-153, (2001).
  2. Prof. Dr. Tran Duc Han, MSc. Nguyen Quang Minh, Eng. Le Xuan Quyet, MSc. Dao Tien Dung, Prof. Sc. Dr. Dinh Van Hoang, Optimizing the operation regime of a two-section DFB Laser, The Sixth Vietnam Conference On Automation (2005)
  3. Tran Duc Han, Nguyen Quang Minh, Tran Nguyen Cac, Nguyen Van Canh, Solutions for Preventing Wavelength-Routed All-Optical Network from Resource Fragmentation by Optimizing Wavelength Converter Placement based on Traffic Analysis, Proc.of first international conference on communication and electronics (ICCE 2006).
  4. Nguyen Quang Minh et.al, Information Integration Approach for Sport Data  Sources using Semantic Web, Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ thông tin và truyền thông kỷ niệm 55 năm thành lập trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (tháng 10 năm 2011).
  5. Cao Tuan Dung, Nguyen Quang Minh et.al, Integrating open data and generating travel itinerary in semantic-aware tourist information system, The 13th International Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS2011).

Các sách đã xuất bản

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 

Các thông tin khác (nếu có)

Đang cần tìm sinh viên từ năm thứ ba yêu thích các đề tài liên quan đến các hệ thống tri thức dựa trên ontology, web ngữ nghĩa và tích hợp thông tin