VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị Bộ môn Mạch và xử lý tín hiệu

PGS. TS. Phạm Văn Bình

 

PGS. TS. Phạm Văn Bình

Trưởng Bộ môn

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: C9-409

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Các môn giảng dạy

    Cho sinh viên Đại học:

1. Cơ sở truyền tin

2. Lí thuyết mạch

 

    Cho học viên Cao học:

1. Lọc số và mã hóa băng con

2. Xử lí tín hiệu không gian-thời gian

3. Kĩ thuật trải phổ và ứng dụng

4. Quang học y sinh

 

    Cho Nghiên cứu sinh:

1. Mã hóa kênh

 

Hướng nghiên cứu

1. Xử lí tín hiệu trong truyền thông (mã hóa, điều chế, nén tín hiệu, ...)

2. Xử lí tín hiệu y sinh

 

Các công trình nghiên cứu đã công bố

1. Phạm Văn Bình, “Ước lượng thông tin kênh và giải mã tín hiệu cho hệ thống thông tin vô tuyến sử dụng relay có kênh trực tiếp”, Các công trình nghiên cứu, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông-Công nghệ Thông tin và Truyền thông, ISSN: 1859-3526, Tập 1, số 4 (24), tr 91-97, 11-2010.

 

2. Phạm Văn Bình, “Giảm thiểu công xuất trong mạng phát chuyển tiếp nhiều người dùng có tính đến chất lượng dịch vụ QoS”, Các công trình nghiên cứu, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông-Công nghệ Thông tin và Truyền thông, ISSN: 1859-3526, Tập 1, số 5 (25), tr 67-71, 6-2011.

 

3. Phạm Văn Bình, “Giảm thiểu công suất trong mạng phát chuyển tiếp two-way với chất lượng dịch vụ QoS”, Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN: 0868-3980, số 86, tr 55-59, 2012.

 

4. Phạm Văn Bình, “Joint channel information estimation and data detection for OFDM-based cognitive radio”, Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN: 0868-3980, số 74B, tr 84-88, 2010.

 

5. Phạm Văn Bình, “Khôi phục dạng tín hiệu tuần hoàn trong oxilo PC”, Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN: 0868-3980, số 67, tr 59-65, 2008.

 

6. Phạm Văn Bình, “Iterative receiver design for single carrier cyclic prefix with cyclic delay diversity”, Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN: 0868-3980, số 73B, tr 19-26, 2009.

 

7. Phạm Văn Bình, “Semi-blind Channel Identification and Equalization for Multi-Input Multi-Output (MIMO) Flat-Fading Channels”, The second International Conference on Communications and Electronics (ICCE) 2008 HoiAn, Vietnam, ISBN: 978-1-4244-2426-9, tr 554-557, 2008.

 

8. Phạm Văn Bình, “Phương pháp dồn pha trong oxilo PC”, Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN: 0868-3980, số 74, tr 84-88, 2009.

 

9. Phạm Văn Bình, “A Communication System for Smart Grids using Powerline Communications (PLC) Technology - Field Trials and Initial Measurement Results”, Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN: 0868-3980, số 88B, tr 22-29, 2012.

 

10. Phạm Văn Bình, “A novel signal processing algorithm based on wavelet transform for mitigating interference in industrial systems”, Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN: 0868-3980, số 83B, tr 108-112, 2011.

 

11. Phạm Văn Bình, “Measurement and evaluation of impulse noise on low voltage powerline”, Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN: 0868-3980, sô 83B, tr 88-91, 2011.

 

12. Phạm Văn Bình, “Luật cực tiểu hóa tốc độ phát hiện lỗi và ứng dụng trong TIDWT để khử nhiễu tín hiệu”, The 2011 international conferen on advanced technologies for communications, (COMNAVI 2011) Hanoi-Vietnam, pg 142-127, 2011.

 

13. Phạm Văn Bình, “Ứng dụng công nghệ mạng Ad-hoc cho thông tin trên biển”, The 2011 international conferen on advanced technologies for communications, (COMNAVI 2011) Hanoi-Vietnam, pg 131-137, 2011.

 

14. Phạm Văn Bình, “Joint MAC and Routing protocol for OFDMA Based Adhoc Networks”, 4th International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2012) Hue, Vietnam.

 

Các sách đã xuất bản

1. "Lý thuyết mạch", Phạm Văn Bình, Nguyễn Hữu Phát, Đào Lê Thu Thảo, NXB Khoa học và Kĩ thuật, 2013.

 

2. "Truyền tin số và sửa lỗi dữ liệu đường truyền", Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2012.

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 

Các thông tin khác (nếu có)

    Đề tài luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh:

1. Xử lí tín hiệu trong truyền thông

2. Xử lí tín hiệu

3. Xử lí các tín hiệu y sinh