VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị Bộ môn Mạch và xử lý tín hiệu

TS. Phạm Hải Đăng

 

TS. Phạm Hải Đăng

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: C9-409

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Các môn giảng dạy

    Cho sinh viên Đại học:

1. Cơ sở truyền tin

2. Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử

 

    Cho học viên Cao học:

1. Xử lí tín hiệu không gian-thời gian

2. Truyền thông băng siêu rộng

3. Tối ưu vô tuyến cho các mạng thông tin di động thế hệ mới

 

    Cho Nghiên cứu sinh:

1. Mã hóa kênh

 

Hướng nghiên cứu

1. Thiết kế hệ thống thông tin không dây dựa trên Custom OFDM

2. Mã sửa lỗi

 

Các công trình nghiên cứu đã công bố

1. D. H. Pham, T. Tabata, H. Asato, S. Hori, T. Wada, “Joint Hardware-Software Implementation of Adaptive Array Antenna for ISDB-T Reception”, IEICE Trans. Commun., Vol.E89-B, No.12, pp.3215-3224, Dec. 2006.

 

2. D. H. Pham, J. Gao, T. Tabata, H. Asato, S. Hori, T. Wada, “Implementation of Joint Pre-FFT Adaptive Array Antenna and Post-FFT Space Diversity Combining for Mobile ISDB-T Receiver”, IEICE Trans. Commun., Vol.E91-B, No.1, pp. 127-138, Jan. 2008.

 

3. Z. Zheng, D. H. Pham, T. Wada, “Applications of Adaptive Belief Propagation Decoding for Long Reed-Solomon Codes”, Lecture Notes in Computer Science, volume 6059/2010 Advances in Computer Science and Information Technology, pp.150-158,2010.

 

4. Z. Zheng, D.Pham, T. Wada, “Modified Structures of Viterbi Algorithm for Forces-State Method in Concatenated Coding and System of  ISDB-T”, Lecture Notes in Computer Science, volume 6059/2010 Advances in Computer Science and Information Technology, pp.239-249, 2010.

 

5. K. Kamiyama, H. Mizutani, H. Toma, Y. Kaneda, T. Sho, D.H. Pham, T. Wada, “A High-Speed Mobile OFDM Receiver LSI with an Iterative Noise Reduction Filter to Enhance Channel Estimation”,  IEEE International Conference on Consumer Electronics 2005, SESSION: 5.1 Digital TV Broadcast: DVB & ISDB-T, Las Vegas US, Jan 2005.

 

6. H. Asato, T. Tabata, D.H. Pham, H. Mizutani, K. Kamiyama, S. Hori, T. Wada, “A Software-configurable Adaptive Array Antennna Systems for ISDB-T Reception”, IEEE International Conference on Consumer Electronics 2006, SESSION: 11.2 Signal Processing for Multiple Antennas, DVB-T and DAPSK/DMT, Las Vegas US, Jan 2006.

 

7. T. Tabata, H. Asato, D.H. Pham, M. Fujimoto, N. Kikuma, S. Hori, T. Wada, “Experimental Study of Adaptive Array Antenna System for ISDB-T High Speed Mobile Reception”, 2007 IEEE International Symposium Antenna & Propagation Society, Session 150.5 Smart Antenna System, Hawaii, June 2007.

 

8. D. H. Pham, T. Wada, S. Murakami, H. Mizutani, “A Performance Optimization of Time-domain Space Diversity Combiner for Digital Terrestrial Video Broadcasting”,  IEICE Technical Report, vol. 103, no. 216, ICD2003-49, pp. 55-60, July 2003.

 

9. S. Kuniyoshi, D.H. Pham, R. Gakiya, T. Wada, S. Murakami, H. Mizutani, “Development of DSP-based Software Defined Radio System – Algorithm of Coarse Radio Frequency Error Detection for OFDM Receiver”, IEICE Technical Report, ICD2004-228, pp. 47-52, March 2005.

 

10. D.H. Pham, T. Wada, S. Hori, T. Tabata, H. Asato, S. Murakami, “The Development of Terrestrial Digital TV Broadcasting dedicated Software-based Adaptive Array Anntenna System”, IEICE Technical Report, vol. 105, no. 217, SR2005-28, pp. 53-57, July 2005.

 

11. D.H. Pham, T. Wada, “A novel Fast Eigenvalue Decomposition based on Cyclic Jacobi rotation and its application in eigen-beamforming”, IEICE Technical Committee on Software Radio, Yokosuka, July 2007 (SR2006-39, 2006-7)

 

12. D.H. Pham, T. Wada, “A Robust Frame Synchronization of Mobile WiMax 802.16e”, IEICE Technical Report, vol. 106, no. 478, RCS2006-176, pp. 7-12, Jan. 2007.

 

Các sách đã xuất bản

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 

Các thông tin khác (nếu có)