VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị Bộ môn Mạch và xử lý tín hiệu

ThS. Nguyễn Tiến Hòa

 

ThS. Nguyễn Tiến Hòa

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: C9-409

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Các môn giảng dạy

    Cho sinh viên Đại học:

1. Cơ sở kỹ thuật đo lường

2. Lý thuyết mạch

  

Hướng nghiên cứu

1. Băng thông siêu rộng

2. Truyền thông đa anten thu phát

3. Truyền thông nhận thức

4. Mạng sensor

 

Các công trình nghiên cứu đã công bố

1. Nguyen Tien Hoa, Nguyen Thanh Hieu, Nguyen Van Duc, Guilllaume Gelle, Hyunseung Choo, “Second order suboptimal power allocation for OFDM-based cognitive radio systems”, International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication ACM ICUIMC (IMCOM) 2013, Malaysia.

 

2. Hieu Nguyen, Van Duc Nguyen, Tien Hoa Nguyen, Duyen Trung Ha, and Thomas Kaiser, “Performances analysis of Vehicle-to-X Communication Systems”, The IEEE Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT) 2012.

 

3. Duc Nguyen, Quoc Khanh DinhManh Hung NguyenVan Tien Pham, Claus Kuperschmidt, Thomas Kaiser, Truong Vu Bang Giang, and Tien Hoa Nguyen, “A Synchronization Method for Implementing an OFDM System Based on the TMS320C6416 DSP”, ACM ICUIMC 2011, February 21–23 Seoul, Korea.

 

4. Nguyen V.D., Haas H., Kyamakya K., Chedjou J.C., Nguyen T. Hoa, Yoon S., Choo H, “Decentralized Dynamic Sub-carrier Assignment for OFDMA-based Adhoc and Cellular Networks”, IEICE transaction on Communications, Volume E92-B, No.12, pp.3753-3764, Dec. 2009.

 

5. Van Duc Nguyen, Van Luong Pham, Van Xiem Hoang, Huy Dung Han, Huu Thanh Nguyen,Tien Hoa Nguyen, “Implementation of an OFDM system based on the TMS320C6416 DSP”, ATC/REV 2009 International Conference on Advanced Technologies for Communications.

 

6. Tien Hoa Nguyen, Nguyen Thanh Hieu, Tran Van Tuyen, Truong Vu Bang Giang, Van Duc Nguyen, “A Scheme of Dual Carrier Modulation with Soft-Decoding for MB-OFDM MIMO Systems”, ATC/REV 2011 International Conference on Advanced Technologies for Communications.

 

7. Nguyen Thuy Dung, Nguyen Van Sinh, Nguyen Tien Hoa, Nguyen Thanh Hieu, “Application of Compressive Sensing in Time Hopping Multi-user UWB System”, ATC/REV 2011 International Conference on Advanced Technologies for Communications.

 

Các sách đã xuất bản

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 

Các thông tin khác (nếu có)