VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị

Bộ môn Mạch và xử lý tín hiệu

Đề tài nghiên cứu

TT

Tên đề tài

Loại đề tài

Thời gian

1

Nghiên cứu và chế tạo hệ thống thí nghiệm điện tử trên cơ sở ứng dụng công nghệ đa phương tiện

(CN: TS. Phạm Văn Bình)

Cấp Bộ

2006-2008

2

Nghiên cứu công nghệ chế tạo công tơ điện tử có độ tin cậy cao

(CN: TS. Phạm Văn Bình)

Cấp Cơ sở

2008

3

Nghiên cứu công nghệ chế tạo công tơ điện tử và thiết bị chuẩn hóa công tơ điện tử

(CN: TS. Phạm Văn Bình)

Cấp Bộ

2009-2011

4

Hợp tác nghiên cứu thử nghiệm sử dụng đường dây điện hạ áp phục vụ cho việc xây dựng lưới điện thông minh

(CN: TS. Phạm Văn Bình)

Cấp Nhà nước - Đề tài hợp tác quốc tế với CHLB Đức.

2010-2012

5

Xử lý tín hiệu trong truyền thông băng siêu rộng và ứng dụng trong mạng vô tuyến cá nhân

(CN: TS. Đặng Quang Hiếu)

Cấp Bộ

2011-2012

TS. Trần Trung Dũng

 

TS. Trần Trung Dũng

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 409 nhà C9

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Các môn giảng dạy

Cho sinh viên Đại học:

1.Cơ sở lý thuyết truyền tin

2.Lý thuyết mạch

 

Cho học viên Cao học:

 

casino online border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;">

Hướng nghiên cứu

1.Hệ thống xử lý thông tin

2.Mạng máy tính

3.Tín hiệu-ảnh-tiếng nói

 

Các công trình nghiên cứu đã công bố

 

Các sách đã xuất bản

“Giáo trình Lý thuyết truyền tin”, Trần Trung Dũng, Nguyễn Thúy Anh, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2009.

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 

Các thông tin khác (nếu có)

 

ThS. Trần Mạnh Hoàng

 

ThS. Trần Mạnh Hoàng

Phó trưởng Bộ môn

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: C9-409

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Các môn giảng dạy

    Cho sinh viên Đại học:

1. Tín hiệu và hệ thống

2. Xử lí số tín hiệu

 

Hướng nghiên cứu

1. Xử lý tín hiệu

2. Truyền thông băng siêu rộng

 

Các công trình nghiên cứu đã công bố

1. Tran Manh Hoang, Luong Duc Bang, Nguyen Hong Son, Le Tuan Nam, Dang Quang Hieu, "Impulse-Radio Ultra-Wideband Communications from Signal Processing Perspectives", Journal of Science and Technology, pg. 54-60, no. 88, 2012.

 

2. Tan Nghia Duong, Minh Tu Hoang, Quang Hieu Dang, Manh Hoang Tran, "A Practical Synchronization Algorithm for IEEE 802.15.4a UWB Receivers", The 2013 International Conference on Advanced Technologies for Communications, pg. 170-175, Hochiminh City, 2013.

 

Các sách đã xuất bản

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 

Các thông tin khác (nếu có)

 

PGS. TS. Phạm Văn Bình

 

PGS. TS. Phạm Văn Bình

Trưởng Bộ môn

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: C9-409

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Các môn giảng dạy

    Cho sinh viên Đại học:

1. Cơ sở truyền tin

2. Lí thuyết mạch

 

    Cho học viên Cao học:

1. Lọc số và mã hóa băng con

2. Xử lí tín hiệu không gian-thời gian

3. Kĩ thuật trải phổ và ứng dụng

4. Quang học y sinh

 

    Cho Nghiên cứu sinh:

1. Mã hóa kênh

 

Hướng nghiên cứu

1. Xử lí tín hiệu trong truyền thông (mã hóa, điều chế, nén tín hiệu, ...)

2. Xử lí tín hiệu y sinh

 

Các công trình nghiên cứu đã công bố

1. Phạm Văn Bình, “Ước lượng thông tin kênh và giải mã tín hiệu cho hệ thống thông tin vô tuyến sử dụng relay có kênh trực tiếp”, Các công trình nghiên cứu, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông-Công nghệ Thông tin và Truyền thông, ISSN: 1859-3526, Tập 1, số 4 (24), tr 91-97, 11-2010.

 

2. Phạm Văn Bình, “Giảm thiểu công xuất trong mạng phát chuyển tiếp nhiều người dùng có tính đến chất lượng dịch vụ QoS”, Các công trình nghiên cứu, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông-Công nghệ Thông tin và Truyền thông, ISSN: 1859-3526, Tập 1, số 5 (25), tr 67-71, 6-2011.

 

3. Phạm Văn Bình, “Giảm thiểu công suất trong mạng phát chuyển tiếp two-way với chất lượng dịch vụ QoS”, Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN: 0868-3980, số 86, tr 55-59, 2012.

 

4. Phạm Văn Bình, “Joint channel information estimation and data detection for OFDM-based cognitive radio”, Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN: 0868-3980, số 74B, tr 84-88, 2010.

 

5. Phạm Văn Bình, “Khôi phục dạng tín hiệu tuần hoàn trong oxilo PC”, Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN: 0868-3980, số 67, tr 59-65, 2008.

 

6. Phạm Văn Bình, “Iterative receiver design for single carrier cyclic prefix with cyclic delay diversity”, Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN: 0868-3980, số 73B, tr 19-26, 2009.

 

7. Phạm Văn Bình, “Semi-blind Channel Identification and Equalization for Multi-Input Multi-Output (MIMO) Flat-Fading Channels”, The second International Conference on Communications and Electronics (ICCE) 2008 HoiAn, Vietnam, ISBN: 978-1-4244-2426-9, tr 554-557, 2008.

 

8. Phạm Văn Bình, “Phương pháp dồn pha trong oxilo PC”, Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN: 0868-3980, số 74, tr 84-88, 2009.

 

9. Phạm Văn Bình, “A Communication System for Smart Grids using Powerline Communications (PLC) Technology - Field Trials and Initial Measurement Results”, Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN: 0868-3980, số 88B, tr 22-29, 2012.

 

10. Phạm Văn Bình, “A novel signal processing algorithm based on wavelet transform for mitigating interference in industrial systems”, Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN: 0868-3980, số 83B, tr 108-112, 2011.

 

11. Phạm Văn Bình, “Measurement and evaluation of impulse noise on low voltage powerline”, Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN: 0868-3980, sô 83B, tr 88-91, 2011.

 

12. Phạm Văn Bình, “Luật cực tiểu hóa tốc độ phát hiện lỗi và ứng dụng trong TIDWT để khử nhiễu tín hiệu”, The 2011 international conferen on advanced technologies for communications, (COMNAVI 2011) Hanoi-Vietnam, pg 142-127, 2011.

 

13. Phạm Văn Bình, “Ứng dụng công nghệ mạng Ad-hoc cho thông tin trên biển”, The 2011 international conferen on advanced technologies for communications, (COMNAVI 2011) Hanoi-Vietnam, pg 131-137, 2011.

 

14. Phạm Văn Bình, “Joint MAC and Routing protocol for OFDMA Based Adhoc Networks”, 4th International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2012) Hue, Vietnam.

 

Các sách đã xuất bản

1. "Lý thuyết mạch", Phạm Văn Bình, Nguyễn Hữu Phát, Đào Lê Thu Thảo, NXB Khoa học và Kĩ thuật, 2013.

 

2. "Truyền tin số và sửa lỗi dữ liệu đường truyền", Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2012.

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 

Các thông tin khác (nếu có)

    Đề tài luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh:

1. Xử lí tín hiệu trong truyền thông

2. Xử lí tín hiệu

3. Xử lí các tín hiệu y sinh

TS. Phạm Hải Đăng

 

TS. Phạm Hải Đăng

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: C9-409

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Các môn giảng dạy

    Cho sinh viên Đại học:

1. Cơ sở truyền tin

2. Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử

 

    Cho học viên Cao học:

1. Xử lí tín hiệu không gian-thời gian

2. Truyền thông băng siêu rộng

3. Tối ưu vô tuyến cho các mạng thông tin di động thế hệ mới

 

    Cho Nghiên cứu sinh:

1. Mã hóa kênh

 

Hướng nghiên cứu

1. Thiết kế hệ thống thông tin không dây dựa trên Custom OFDM

2. Mã sửa lỗi

 

Các công trình nghiên cứu đã công bố

1. D. H. Pham, T. Tabata, H. Asato, S. Hori, T. Wada, “Joint Hardware-Software Implementation of Adaptive Array Antenna for ISDB-T Reception”, IEICE Trans. Commun., Vol.E89-B, No.12, pp.3215-3224, Dec. 2006.

 

2. D. H. Pham, J. Gao, T. Tabata, H. Asato, S. Hori, T. Wada, “Implementation of Joint Pre-FFT Adaptive Array Antenna and Post-FFT Space Diversity Combining for Mobile ISDB-T Receiver”, IEICE Trans. Commun., Vol.E91-B, No.1, pp. 127-138, Jan. 2008.

 

3. Z. Zheng, D. H. Pham, T. Wada, “Applications of Adaptive Belief Propagation Decoding for Long Reed-Solomon Codes”, Lecture Notes in Computer Science, volume 6059/2010 Advances in Computer Science and Information Technology, pp.150-158,2010.

 

4. Z. Zheng, D.Pham, T. Wada, “Modified Structures of Viterbi Algorithm for Forces-State Method in Concatenated Coding and System of  ISDB-T”, Lecture Notes in Computer Science, volume 6059/2010 Advances in Computer Science and Information Technology, pp.239-249, 2010.

 

5. K. Kamiyama, H. Mizutani, H. Toma, Y. Kaneda, T. Sho, D.H. Pham, T. Wada, “A High-Speed Mobile OFDM Receiver LSI with an Iterative Noise Reduction Filter to Enhance Channel Estimation”,  IEEE International Conference on Consumer Electronics 2005, SESSION: 5.1 Digital TV Broadcast: DVB & ISDB-T, Las Vegas US, Jan 2005.

 

6. H. Asato, T. Tabata, D.H. Pham, H. Mizutani, K. Kamiyama, S. Hori, T. Wada, “A Software-configurable Adaptive Array Antennna Systems for ISDB-T Reception”, IEEE International Conference on Consumer Electronics 2006, SESSION: 11.2 Signal Processing for Multiple Antennas, DVB-T and DAPSK/DMT, Las Vegas US, Jan 2006.

 

7. T. Tabata, H. Asato, D.H. Pham, M. Fujimoto, N. Kikuma, S. Hori, T. Wada, “Experimental Study of Adaptive Array Antenna System for ISDB-T High Speed Mobile Reception”, 2007 IEEE International Symposium Antenna & Propagation Society, Session 150.5 Smart Antenna System, Hawaii, June 2007.

 

8. D. H. Pham, T. Wada, S. Murakami, H. Mizutani, “A Performance Optimization of Time-domain Space Diversity Combiner for Digital Terrestrial Video Broadcasting”,  IEICE Technical Report, vol. 103, no. 216, ICD2003-49, pp. 55-60, July 2003.

 

9. S. Kuniyoshi, D.H. Pham, R. Gakiya, T. Wada, S. Murakami, H. Mizutani, “Development of DSP-based Software Defined Radio System – Algorithm of Coarse Radio Frequency Error Detection for OFDM Receiver”, IEICE Technical Report, ICD2004-228, pp. 47-52, March 2005.

 

10. D.H. Pham, T. Wada, S. Hori, T. Tabata, H. Asato, S. Murakami, “The Development of Terrestrial Digital TV Broadcasting dedicated Software-based Adaptive Array Anntenna System”, IEICE Technical Report, vol. 105, no. 217, SR2005-28, pp. 53-57, July 2005.

 

11. D.H. Pham, T. Wada, “A novel Fast Eigenvalue Decomposition based on Cyclic Jacobi rotation and its application in eigen-beamforming”, IEICE Technical Committee on Software Radio, Yokosuka, July 2007 (SR2006-39, 2006-7)

 

12. D.H. Pham, T. Wada, “A Robust Frame Synchronization of Mobile WiMax 802.16e”, IEICE Technical Report, vol. 106, no. 478, RCS2006-176, pp. 7-12, Jan. 2007.

 

Các sách đã xuất bản

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 

Các thông tin khác (nếu có)

 

Các bài viết khác...