VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị

Bộ môn Mạch và xử lý tín hiệu

ThS. Đào Lê Thu Thảo

 

ThS. Đào Lê Thu Thảo

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: C9-409

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Các môn giảng dạy

    Cho sinh viên Đại học:

1. Lí thuyết mạch

2. Xử lí số tín hiệu

  

Hướng nghiên cứu

1. Lí thuyết mạch

2. Lí thuyết mã hóa

3. Xử lí tín hiệu

 

Các công trình nghiên cứu đã công bố

 

Các sách đã xuất bản

1. “Toán kỹ thuật”, Tô Bá Đức, Đào Lê Thu Thảo, Nguyễn Hữu Phát, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2008.

 

2. "Lý thuyết mạch", Phạm Văn Bình, Nguyễn Hữu Phát, Đào Lê Thu Thảo, NXB Khoa học và Kĩ thuật, 2013.

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 

Các thông tin khác (nếu có)

 

TS. Đặng Quang Hiếu

 

TS. Đặng Quang Hiếu

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: C9-409

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Các môn giảng dạy

   Cho sinh viên Đại học:

1. Tín hiệu và hệ thống

2. Xử lí số tín hiệu

 

   Cho học viên Cao học:

1. Truyền thông băng siêu rộng

2. Xử lí tín hiệu không gian-thời gian

3. Thông tin y tế

4. Tối ưu vô tuyến cho các mạng thông tin di động thế hệ mới

5. Mô hình hóa hệ thống và các phương pháp mô phỏng số

6. Kĩ thuật trải phổ và ứng dụng

 

    Cho Nghiên cứu sinh:

1. Mã hóa kênh

 

Hướng nghiên cứu

1. Xử lí tín hiệu trong thông tin vô tuyến

2. Truyền thông băng siêu rộng, WCDMA, OFDM, MIMO, watermarking

3. Xử lí tín hiệu không gian-thời gian

4. Triển khai máy thu số trên FPGA

 

Các công trình nghiên cứu đã công bố

1. "Convolutional Codes: Theory and Applications in Satellite Communications", B.Sc Thesis, Hanoi University of Science and Technology, May 1999.

 

2. "Improved Noise Whitening for Long-code WCDMA Receivers", M.Sc Thesis, Delft University of Technology, June 2003.

 

3. Q.H. Dang, A.J. van der Veen, "Single- and Multi-user Blind Receivers for Long-code WCDMA", in IEEE Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC), Rome, June 2003.

 

4. A. Trindada, Q.H. Dang, A.J van der Veen, "Signal Processing Model for a Transmit-Reference UWB Wireless Communication System", in IEEE Conf. on Ultra Wideband Systems and Technologies (UWBST2003), Reston, Virginia, August 2003.

 

5. A. Trindade, Q.H. Dang, A.J. van der Veen, "Signal Processing Model for a Transmit-Reference UWB Wireless Communication System", in IEEE SPS Benelux Workshop, Hilvarenbeek, Netherlands, pg. 129-132, April 2004.

 

6. A.J. van der Veen, Q.H. Dang, "Complexity Analysis of an Efficient Blind Long-code WCDMA Receiver"in IEEE SPS Benelux Workshop, Hilvarenbeek, Netherlands, pg. 125-128, April 2004.

 

7. H.Q. Dang, A.J. van der Veen, "A Low-complexity Blinde Multi-user Receiver for Long-code WCDMA", Eurasip J. Wireless Comm. Netw., Vol. 2004, Issue 1, pg. 113-122, Aug 2004.

 

8. Q.H Dang, A. Trindade, A.J. van der Veen, "Considering Delay Inaccuracies in a Transmit-Reference UWB Communication System", in IEEE Int. Conf. UWB (UWB 2005), Zurich, Sep 2005.

 

9. H.Q. Dang, A.J. van der Veen, A. Trindade, "Statistical Analysis of a Transmit-Reference UWB Wireless Communication System", in Proc. IEEE ICASSP, Philadelphia, IEEE, pg. III-317-320, Mar 2005.

 

10. Q.H. Dang, A.J. van der Veen, "Resolving Interframe Interference in a Transmit-Reference Ultra-Wideband Communication System", in Proc. IEEE ICASSP, Toulouse, IEEE, pg. IV-481-484, May 2006.

 

11. Q.H. Dang, A.J. van der Veen, "Narrowband Interference Mitigation for a Transmitted-Reference Ultra-Wideband Receiver", in Proc. Eusipco, Florence, Sep 2006.

12. Q.H. Dang, A. Trindade, A.J. van der Veen, "Signal Model and Receiver Algorithms for a Transmit-Reference Ultra-Wideband Communication System", IEEE J. Sel. Areas in Communications, Vol. 24, Issue 4, pg. 773-779, Apr 2006.

 

13. Q.H. Dang, A.J. van der Veen, "Signal Processing for Transmit-Reference UWB", in Proc. 3rd Annual IEEE Benelux/DSP Valley Signal Processing Symposium, Antwerp, IEEE, pg. 55-61, Mar 2007.

 

14. Q.H. Dang, A.J. van der Veen, "Signal Processing Model and Receiver Algorithms for a Higher Rate Multi-user TR-UWB System", in Proc. IEEE Int. Conf. on Acoustic, Speech and Signal Proc. (ICASSP 07), Honolulu, IEEE, pg. III-581-585, Apr 2007.

 

15. Q.H. Dang, A.J. van der Veen, "A Decorrelating Multiuser Receiver for Transmit-Reference UWB Systems", IEEE J. Sel. Topics in Signal Processing, Vol. 1, Issue 3, pg. 431-442, Oct 2007.

 

16. "Signal Processing Algorithms for Ultra-Wideband Wireless Communications", PhD Thesis, TU Delft, Dept. EEMCS, February 2008.

 

17. Tan Nghia Duong, Minh Tu Hoang, Quang Hieu DangManh Hoang Tran"A Practical Synchronization Algorithm for IEEE 802.15.4a UWB Receivers", The 2013 International Conference on Advanced Technologies for Communications, pg. 170-175, Hochiminh City, 2013. 

 

Các sách đã xuất bản

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 

Các thông tin khác (nếu có)

Cần Nghiên cứu sinh/Học viên Cao học/Sinh viên năm cuối làm về các đề tài:

1.Ultra-wideband communications: localization, RFID, MIMO,…

2.MIMO-OFDM channel estimation

3.Acoustic OFDM

4.Signal processing for WPAN, WSN, relay network

5.Signal processing in cognitive radio

6.FPGA implementation for wireless digital receiver

7.LDPC implementation and optimzation

 

ThS. Nguyễn Việt Anh

 

ThS. Nguyễn Việt Anh

Cán bộ thí nghiệm

Địa chỉ nơi làm việc: C9-409

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Các môn giảng dạy

    Cho sinh viên Đại học:

1. Thí nghiệm Li thuyết mạch

2. Thí nghiệm Xử lý số tín hiệu

3. Thí nghiệm Kĩ thuật xung

  

Hướng nghiên cứu

1. Đo lường và xử lí tín hiệu

2. Lập trình vi điều khiển, mô phỏng máy tính

 

online casino border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="271">

Các công trình nghiên cứu đã công bố

 

Các sách đã xuất bản

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 

Các thông tin khác (nếu có)

 

Cơ sở vật chất

A. Phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm Đo lường, Phòng thí nghiệm Lý thuyết mạch và Xử lý số tín hiệu

Bộ môn XLTH có 02 phòng thí nghiệm, phục vụ các nội dung như: Thí nghiệm Đo lường điện tử, Thí nghiệm Cơ sở lý thuyết truyền tin. Thí nghiệm Lý thuyết mạch, Thí nghiệm Xử lý số tín hiệu. Với đội ngũ cán bộ hướng dẫn thí nghiệm được đào tạo cơ bản và nhiệt tình với công việc, trang thiết bị đang từng bước được đầu tư nâng cấp, các phòng thí nghiệm đã đóng góp tích cực vào việc hướng dẫn thí nghiệm cho số lượng lớn sinh viên các hệ (Đại học chính quy, kỹ sư tài năng, kỹ sư chất lượng cao, đào tạo chương trình tiên tiên, Cao đẳng, tại chức, kỹ sư II với tổng số 4000 lượt sinh viên các hệ/năm).

Nhân sự:

1.ThS. Nguyễn Việt Anh, phụ trách phòng thí nghiệm Lý thuyết mạch và Xử lý số tín hiệu.

2.KS. Phạm Văn Thông, phụ trách phòng thí nghiệm Đo lường và Cơ sở lý thuyết truyền tin.

1. Thí nghiệm Lý thuyết mạch:

     Địa chỉ phòng thí nghiệm: C9 - 422

     Nội dung

     Nhằm cung cấp cho sinh viên các hình dung tổng quan về các hiện tượng vật lý trong mạch điện, các mô hình phần tử mạch. Sinh viên được quan sát, tìm hiểu các định luật trong lý thuyết mạch như Định luật Kieckhop1-2, nguyên lý xếp chồng , định lý nguồn tương đương …. 

     Với các thiết bị:

Máy hiện sóng

Oxilo CS4125

Kewood

Máy hiện sóng

Oxilo CS4135

Kewood

Máy phát tín hiệu hình sin

Audio Generator

Đài loan

Nguồn điều chỉnh trở kháng và sức điện động

DC Sourcce

Việt nam

Vôn kế điện tử

Digital Meter

Nhật bản

     

     Nội dung:

-          Bài 1: Hướng dẫn sử dụng thiết bị thí nghiệm  

-          Bài 2: Khái niệm về thông số tích cực của nguồn 

-          Bài 3: Kiểm chứng nguyên lý xếp chồng 

-          Bài 4: Kiểm chứng định lý nguồn tương đương 

-          Bài 5: Kiểm chứng định luật Kirchoff 

-          Bài 6: Khái niệm về thông số điện dung của mạch điện 

-          Bài 7: Khái niệm về thông số điện cảm của mạch điện 

-          Bài 8: Mạch RC với tín hiệu hình sin 

-          Bài 9: Mạch RL với tín hiệu hình sin 

-          Bài 10: Mạch cộng hưởng RLC nối tiếp 

 

2. Thí nghiệm Xử lý số tín hiệu

    Địa chỉ phòng thí nghiệm: C9 - 422

    Nội dung

    Nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng thực hành về lập trình và sử dụng các kiến thức môn học Xử lý số tín hiệu trên thực tế.

    Các kỹ năng lập trình bao gồm: lập trình trên máy tính với phần mềm Matlab, lập trình cho các IC như MCU và ARM. Thực nghiệm các kỹ năng xây dựng hệ thống xử lý số thời gian thực trên nền các Vi xử lý và DSP.

    Với các thiết bị:

Bo mạch thí nghiệm xử lý số tín hiệu

DSP Proccessor Exprimentals

Labvolt

Kit Thực hành ARM và MCU

Deverlopment Board

Việt Nam

    

     Nội dung:

Xử lý số tín hiệu cơ bản. gồm 4 bài, thời lượng: 8 tiết:

  • -          Bài 1: Mô phỏng Hệ thống và tín hiệu rời rạc bằng Matlab
  • -          Bài 2: Thiết kế bộ lọc số bằng Matlab
  • -          Bài 3: Giới thiệu về Digital Signal Processor
  • -          Bài 4: Làm quen với bo mạch thí nghiệm Labvolt DSP.

Xử lý tín hiệu số mở rộng gồm 3 bài, thời lượng: 12 tiết. 

  • -          Bài 1: Lập trình nhập xuất tín hiệu âm thanh thời gian thực trên máy tính
  • -          Bài 2: Xử lý số tín hiệu cơ bản trên máy tính với ngôn ngữ lập trình VB6.
  • -          Bài 3: Lập trình ứng dụng lọc nhiễu và nén dữ liệu trên máy tính

Xử lý số tín hiệu nâng cao, lập trình ứng dụng, 3 bài, Thời lượng: 12 tiết.

  • -          Bài 1: Xây dựng bo mạch phần cứng nhận tín hiệu âm thanh bằng IC ARM và MCU
  • -          Bài 2: Giải thuật phân tích FFT dấu phẩy tĩnh với IC ARM và MCU
  • -          Bài 3: Xây dựng ứng dụng nhận dạng và điều khiển tự động bằng âm thanh.

 

Các môn học

Các môn cho Đại học:

1.Lý thuyết mạch

2.Cơ sở lý thuyết truyền tin

3.Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử

4.Tín hiệu và hệ thống

5.Xử lý số tín hiệu

6.Project 1

7.Project 2

8.Thí nghiệm Lý thuyết mạch

9.Thí nghiệm Xử lý số tín hiệu

10.Thí nghiệm Cơ sở lý thuyết truyền tin

11.Thí nghiệm Đo lường điện tử

 

Các môn cho Cao học:

1.Xử lý tín hiệu không gian-thời gian

2.Truyền thông băng siêu rộng

3.Xử lý ảnh số

4.Truyền thông đa phương tiện

5.Lọc số và mã hóa băng con

6.Mạng chuyển tiếp băng rộng và ứng dụng

7.Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống

8.Tối ưu vô tuyến cho các mạng thông tin di động thế hệ mới

 

Các bài viết khác...