VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị

Bộ môn Kĩ thuật Thông tin

Tào Văn Cường

 

Họ và tên

KS. Tào Văn Cường

 

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 412 nhà C9

Email :

Không có

Tel :

 

Fax :

 

Các môn giảng dạy:

-          Mạng máy tính

-          Thông tin vô tuyến

Hướng nghiên cứu:

-          Không có

Các công trình NC đã công bố

 

Không có

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có

 

 

TS. Phạm Văn Tiến

 file-5

TS. Phạm Văn Tiến

 

Phó Bộ môn

Địa chỉ: Nhà C9 – Phòng 412

 

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

CÁC MÔN GIẢNG DẠY

 

Đào tạo Cử nhân/Kỹ sư

 

Cơ sở truyền số liệu

Hệ điều hành

 

Đào tạo Thạc sỹ

 

Hệ thống tính toán và truyền thông thời gian thực

Hệ thống phân tán

Mã hóa, biểu diễn và truyền thông đa Phương tiện

 

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 

Hệ nhúng phân tán (distributed embedded systems)

Mạng di động đa chặng và mạng cảm biến không dây (wireless ad-hoc/sensor networks)

Mã hóa thích ứng và truyền thông đa Phương tiện (Adaptive video coding and communications)

 

XUẤT BẢN

 

 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=8RuTs_kAAAAJ

TS. Trần Thị Ngọc Lan

 

TS Trần Thị Ngọc Lan

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 413 nhà C9, số 1 Đại Cồ Việt, ĐHBK Hà Nội.

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: + 3 8 68 09 74

Fax: + 3 8 69 22 41

Các môn giảng dạy:

-        Cơ sở mạng thông tin

-        Mạng thông tin

Hướng nghiên cứu:

-        Các loại mạng viễn thông : Mạng quang, mạng cảm biến, mạng chuyển mạch nhãn tổng quát

-        Các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng hoạt động

-        Các giải thuật định tuyến

-        Kỹ thuật lưu lượng đa lớp

Các công trình NC đã công bố:

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=V_UvUkMAAAAJ

 

Các sách đã xuất bản:

N/A

Học viên cao học đang hướng dẫn:

1.Nguyễn Thị Cẩm Vân. Đề tài.Tối ưu hóa hệ thống viễn thông thời gian thực hiệ4/2010 đến 4 /2011                                                              

2.Phạm VănĐề tài: Tổ chức quy hoạch mạng WCDMA  thời gian thực hiện 4/2010 đến 4/2011

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

-      Phùng Kiều Hà : Đề tài.: “Cross-layer design for Wireless Sensor Networks targeting at agricultural monitoring “ thời gian thực hiện từ 9/2009 đến 8/2013

Các thông tin khác (nếu có)

N/A

TS. Nguyễn Xuân Dũng

 

Trưởng Bộ môn

 

Địa chỉ: Nhà C9 – Phòng 412

 

 

 

Phó Viện trưởng Viện Điện tử - Viễn thông

 

Địa chỉ: Nhà C9 - Phòng 405 , số 1 Đại Cồ Việt, ĐHBK Hà Nội 

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Tel: + (84) 4 3 8 692242

 

CÁC MÔN GIẢNG DẠY

 

  •   - Cơ sở mạng thông tin
  •   - Tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông
  •   - Mạng băng rộng
  •   - Đồ án I, II, III

 

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 

  •   - Thiết kế và qui hoạch mạng viễn thông (giải thuật định tuyến và cấu hình mạng, mô hình hàng đợi và lưu lượng)
  •   - Quản lý mạng viễn thông
  •   - Chất lượng dịch vụ (QoS), chất lượng trải nghiệm (QoE) và chất lượng tiếng nói (Quanlity of Speech)

 

 

XUẤT BẢN

 

 

 

1. Duong Huu Ai, Duong Tuan Quang, Nguyen Ngoc Nam, Ha Duyen Trung, Do Trong Tuan, Nguyen Xuan Dung, "Capacity Analysis of Amplify-and-Forward Free-Space Optical Communication Systems Over Atmospheric Turbulence Channels", DOI: 10.1109/ICIST.2017.7926500, in Proc. ofthe IEEE Seventh International Conference on Information Science and Technology (ICIST 2017), Da Nang, Vietnam, April 16-19, 2017, pp. 103-108.
2. Doan Van Tung, Nguyen Huu Thanh, Tran Manh Nam, Nguyen Tai Hung, Nguyen Xuan Dung “Joint Vertical Handoff and Resource Allocation in OFDMA/TDD Systems based on Software-Defined Wireless Network”, in Proc. ofthe ACM IMCOM 2016, January 4–6 Da Nang, Vietnam
3. Nguyen Huu Thanh, Le Thi Hang, Vu Van Yem, Ngo Quynh Thu, Nguyen Xuan Dung, “Multimedia Session Continuity with    Context-Aware Capability in IMS-based Networks”, in Proceedings of IEEE Sixth International Symposium on Wireless Communication Systems 2009 (ISWCS’09), September 7 – 10, 2009, Siena - Tuscany, Italy
4. Nguyen Xuan Dung, Tsybulin M.K., “On the new improved method for objective assessing the quality of transmitted speech”, in Proc. ofthe Scientific and Technical Conference of the Professor-Teachers, Scientific and Engineering Staffs MTUCI, January 26-28, 2001, Moscow (in Russian)
5. Nguyen Xuan Dung, Tsybulin MK, Shevelev S.V. “Objective method for assessing the naturalness of speech in communication channels”, in Proc. of the Conference of Russian Scientific and Technical Society of Radio Engineering, Electronics and Communications A.S. Popov, May 16-19,2001, Moscow, Russia.
6. Nguyen Xuan Dung, Tsybulin M.K., “The generalized performance criterion of the device for monitoring the quality of transmitted speech”, in Proc. ofthe Conference of the Professor -Teacher, Scientific and Engineering Staff of MTUCI, January 26-28,2001, Moscow, Russia.
7. Nguyen Xuan Dung, Tsybulin M. K., Shevelev S.V., “Integral assessment of the quality of transmitted speech information”, in Proc. of the Conference of the Russian Scientific and Technical Society of Radio Engineering, Electronics and Communications A.S. Popov, May 16-19,2001, Moscow, Russia.
8. Nguyen Xuan Dung, Tsybulin M. K., Shevelev S.V. “Improvement of objective method for assessing the quality of transmitted speech via echo-protected channels” in Proc. of the Conference of the Russian Scientific and Technical Society of Radio Engineering, Electronics and Communications A.S. Popov, May 17-19,2000, Moscow, Russia

 

CÁC ĐỀ TÀI NCKH CHỦ NHIỆM VÀ THAM GIA

 

1. “Nghiên cứu, phát triển hệ thống thiết bị giám sát lưu lượng và phát hiện tấn công từ chối dịch vụ dựa trên công nghệ mạng điều khiển bằng phần mềm Software-Defined Networking (SDN)”. Mã số: ĐTĐLCN.38/15. Đề tài cấp nhà nước. 2016-2018. Thành Viên.
2. "Hệ thống phát hiện và theo dõi đa mục tiêu thời gian thực sử dụng mạng cảm biến không dây". Đề tài quỹ Nafosted, 2013-2015. Thành viên.
3. "On Accelerating Multi-modal EEG-controlled Soft Keyboard for Samsung Mobile Devices ". Đề tài HTQT Samsung, 2014-2015. Thành viên.
4. “Xây dựng hệ thống phần mềm đánh giá và nâng cao chất lượng chuyển giao dọc (vertivcal handover) giữa mạng 3G và WLAN”. Mã số: B 2007-01-95. Đề tài cấp bộ, 2007-2008. Chủ nhiệm.
5. “Xây dựng các cơ chế cung cấp chất lượng dịch vụ (QoS) của mạng không dây băng rộng họ IEEE802” – Đề tài nhà nước theo nghị định thư với Công hòa Italia, 2007 – 2009. Tham gia xây dựng các mô hình mô phỏng cho mạng WiMAX trong công cụ NS-2.
6. “Xây dựng các cơ chế cung cấp chất lượng dịch vụ (QoS) của mạng không dây băng rộng họ IEEE802” – Đề tài nhà nước theo nghị định thư với Công hòa Italia, 2007 – 2009. Tham gia thiết kế logic báo hiệu cho một số dịch vụ giá trị gia tăng trong mạng.

PGS. TS. Nguyễn Tài Hưng

 

TS Nguyễn Tài Hưng

Địa chỉ nơi làm việc: : Phòng 405/412 nhà C9, số 1 Đại Cồ Việt, ĐHBK Hà Nội

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 84 9 0321 7248

Fax: 84 4 3869 2241

Các môn giảng dạy:

-          Mạng máy tính

-          Tổ chức và quản lý mạng viễn thông

-          Cơ sở mạng thông tin

-          Mạng thông tin

-          Nền tảng phát triển dịch vụ cho các mạng thế hệ mới

Hướng nghiên cứu:

-          Kỹ thuật và công nghệ phát triển dịch vụ mới (IMS, Parlay X, SOA, Web 2.0)

-          Kiến trúc và các kỹ thuật mạng thế hệ mớI (NGN, IMS, ePC)

-          Kiến trúc cung cấp chất lượng dịch vụ (QoS) & và đánh giá trải nghiệm dịch vụ (QoE)

-          Cơ chế quản lý di động trong các mạng toàn IP

Các công trình NC đã công bố :

 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=mHVKqC8AAAAJ

 

 

Các sách đã xuất bản:

N/A

Học viên cao học đang hướng dẫn:

-       04  học viên cao học

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

N/A

Các thông tin khác (nếu có):

Đang cần nghiên cứu sinh trên các lĩnh vực:

-           Kiến trúc ePC (evoluted packet core) cho các mạng                               4G

-           Phương pháp và thuật toán phối hợp và tương tác  dịch vụ (Service Brokering) cho các nền tảng cung cấp dịch vụ mạng thế hệ mới

 

 

Các bài viết khác...