VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị Bộ môn Kĩ thuật Thông tin

PGS.TS. Trương Thu Hương

 37872834 10156024526953541 3166393827850190848 n

 

 

Assoc. Prof. Trương Thu Hương

Deputy Head of Department of Communication Engineering

 

 

 

Phone: 0084 948181 009 

 

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

 

POSITIONS

 

 

 

- Deputy Head of Department of Communication Engineering

 

  Address: Building C9 – Room 412

 

 

 

- Vice Director of the Elitech education programs (Elite education of HUST)

 

  Address: Building D6 – Room 202

 

 

 

 

 

- Member of Future Internet Laboratory

 

 

 

  Address: R&D center 618, Floor 6 – Ta Quang Buu Library

 

 

 

 

 

 

 

TEACHING

 

 

 

B.Sc education

 

 

 

-         Telecommunications Systems

-         Fundamentals of data communication

-         Optical communications

-         Introduction to Engineering

 

 

 

Master education

 

 

 

-         Next generation optical network

 

 

 

PhD education

 

 

 

-         Optical networking

 

-         Paper writing skills

 

 

 

 

RESEARCH DIRECTIONS

 

 

 

-       Artificial Intelligence

 

-       IoT applications

 

-       Software-defined networking (SDN) based network security and network security for WIFI networks in smart cities.

 

-       Virtual Reality: processing of 360o images and videos

 

-       Quality of experience for networked services

 

-       Green networking towards saving energy for data centers and core IP networks

 

-       Quality of Services

 

-       Network modelling and performance evaluation

 

 

 

 

 

 

 PROFESSIONAL ACITIVITIES

 

 

 

-         Track chair for conferences such as IEEE ATC, IEEE Sigcomtel, IEEE ICCE, ICIDB

 

-         Publicity chair for conference ICT2019

 

-         Session chair for conference IEEE ICCE, IEEE ICTC, The 10th AUN/SEED-Net Regional Conferences on Electrical and Electronic Engineering

 

-         Reviewer for ISI-indexed journals such as Elsevier Computer and Security and other international journals

 

-         Reviewers for international conferences such as IEEE/ACM (IEEE INFOCOM 2006, IEEE LANMAN 2011,  Tridentcom, IEEE Globecom 2011, ICCE 2010, SoICT 2011, ATC 2015), national journals

 

-         Organizer for the International Conference on Communications and Electronics (IEEE ICCE).

 

 

 

PROJECTS

 

-         TOWARDS GREEN CLOUD COMPUTING IN HETEROGENEOUS NETWORK INFRASTRUCTURES.Đề tài tài trợ bởi Hải Quân Mỹ. Mã số: N62909-17-1-2003. Từ 2016-2019. Đang thực hiện. Chủ nhiệm đề tài.

-         Nghiên cứu công nghệ SDN và đề xuất thuật toán thích ứng chất lượng cho video có tốc độ bít biến đổi VBR qua giao thức HTTP . Đề tài cấp trường. Mã số: T2018-PC-065. Năm 2018-2019. Đang thực hiện. Chủ nhiệm đề tài.

-         Establishing A Sustainable Research Structure in Internet of Things at the School of Electronics and Telecommunications Toward a Resilient Vietnamese Society and Future Cities. Dự án tài trợ bởi quỹ Newton Fund. Mã số: REL339336667. Từ 2018-2018. Đã nghiệm thu. Thành viên chủ chốt

-         Nghiên cứu cải thiện mức tiêu hao năng lượng trong các trung tâm dữ kiệu dựa trên bài toán lưu lượng. Đề tài nghị định thư cấp nhà nước. Mã số 06/2011/HĐ-NĐT. Từ 2011 -2013. Đã nghiệm thu. Thành viên chủ chốt.

-         Nghiên cứu, phát triển hệ thống thiết bị giám sát lưu lượng và phát hiện tấn công từ chối dịch vụ dựa trên công nghệ mạng điều khiển bằng phần mềm Software-Defined Networking. Đề tài Độc lập cấp nhà nước. Mã số: ĐTĐLCN.38/15. Từ 2016-2017. Đã nghiệm thu. Thành viên chủ chốt.

-         Nghiên cứu đánh giá lưu lượng và chất lượng trải nghiệm trong các mạng nội dung số. Đề tài Bộ GD&ĐT trọng điểm. Mã số: B2011-01-01. Từ 2011-2012. Đã nghiệm thu. Chủ nhiệm đề tài

-         Nghiên cứu đặc tính nhằm giúp cải thiện chất lượng dịch vụ cho dịch vụ Google Docs. Đề tài cấp trường. Mã số: T2015-061. Năm 2015. Đã nghiệm thu. Chủ nhiệm đề tài.

 

 

 

 PUBLICATIONS

 

 

 

  https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=y7XjYaQAAAAJ

 

 

 

 

 

PHD STUDENTS UNDER SUPERVISION

 

 

 

-         Ngô Hoàng Giang. Chủ đề: Thiết kế giao thức kết nối các mạng ngang hàng (Peer to Peer). Trạng thái: Đã tốt nghiệp 2015

 

-         Đặng Văn Tuyên. Chủ đề: Nghiên cứu giải pháp phát hiện và giảm thiểu tấn công từ chối dịch vụ phân tán sử dụng công  nghệ SDN. Trạng thái: Đã tốt nghiệp 2019

 

-         Phạm Hồng Thịnh. Chủ đề: HTTP Adaptive Streaming over SDN. Trạng thái: Đang thực hiện

 

 

 

 EDUCATION AND TRAINING

 

 

 

 

 

-         1996-2001: B.Sc in Electronics and Telecomunications, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam

 

-         2002 -2004: M.Sc in Information and Communication Systems, Hamburg University of Technology, Germany

 

-         8/2003-1/2004: Internship at the R&D headquarter Siemens ICN CP D NT OS, Munich, Germany. Area of non-linear optical communications.

 

-         2004- 2007: PhD in Telecommunications, Trento University, Italy

 

-         6/2011 - 7/2011: Visiting Proffessor at Vrije University Brussels, Belgium. Funded by the European Union Commission

 

-         7/2012 - 9/2012:  Training of active pedagogy, Arizona State University, the United States

 

-         11/2017-12/2017: Visiting Professor at the University of Liverpool, the UK

 

-         3/2018: Visiting Proffessor at the University of Liverpool, the UK. Supported by the Newton Fund – the UK

 

-         6/2018-7/2018: Visiting Proffessor at Wuerzburg University, Germany. Funded by DAAD – Germany Academics Exchange service.

 

 

 

 

 

 AWARDS

 

 

 

-         Best paper award of IEEE ICC- 2007, Symposium in optical systems. Paper “Scalable Switching Testbed not ‘stopping’ the Serial Bit Stream”.

 

-         Best student paper award of IEEE ATC- 2014. Paper , "An Enhanced Deterministic Flow Marking Technique to  Efficiently Support Detection of Network Spoofing Attacks".