VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị Bộ môn Kĩ thuật Thông tin

TS. Nguyễn Xuân Dũng

 

Trưởng Bộ môn

 

Địa chỉ: Nhà C9 – Phòng 412

 

 

 

Phó Viện trưởng Viện Điện tử - Viễn thông

 

Địa chỉ: Nhà C9 - Phòng 405 , số 1 Đại Cồ Việt, ĐHBK Hà Nội 

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Tel: + (84) 4 3 8 692242

 

CÁC MÔN GIẢNG DẠY

 

  •   - Cơ sở mạng thông tin
  •   - Tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông
  •   - Mạng băng rộng
  •   - Đồ án I, II, III

 

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 

  •   - Thiết kế và qui hoạch mạng viễn thông (giải thuật định tuyến và cấu hình mạng, mô hình hàng đợi và lưu lượng)
  •   - Quản lý mạng viễn thông
  •   - Chất lượng dịch vụ (QoS), chất lượng trải nghiệm (QoE) và chất lượng tiếng nói (Quanlity of Speech)

 

 

XUẤT BẢN

 

 

 

1. Duong Huu Ai, Duong Tuan Quang, Nguyen Ngoc Nam, Ha Duyen Trung, Do Trong Tuan, Nguyen Xuan Dung, "Capacity Analysis of Amplify-and-Forward Free-Space Optical Communication Systems Over Atmospheric Turbulence Channels", DOI: 10.1109/ICIST.2017.7926500, in Proc. ofthe IEEE Seventh International Conference on Information Science and Technology (ICIST 2017), Da Nang, Vietnam, April 16-19, 2017, pp. 103-108.
2. Doan Van Tung, Nguyen Huu Thanh, Tran Manh Nam, Nguyen Tai Hung, Nguyen Xuan Dung “Joint Vertical Handoff and Resource Allocation in OFDMA/TDD Systems based on Software-Defined Wireless Network”, in Proc. ofthe ACM IMCOM 2016, January 4–6 Da Nang, Vietnam
3. Nguyen Huu Thanh, Le Thi Hang, Vu Van Yem, Ngo Quynh Thu, Nguyen Xuan Dung, “Multimedia Session Continuity with    Context-Aware Capability in IMS-based Networks”, in Proceedings of IEEE Sixth International Symposium on Wireless Communication Systems 2009 (ISWCS’09), September 7 – 10, 2009, Siena - Tuscany, Italy
4. Nguyen Xuan Dung, Tsybulin M.K., “On the new improved method for objective assessing the quality of transmitted speech”, in Proc. ofthe Scientific and Technical Conference of the Professor-Teachers, Scientific and Engineering Staffs MTUCI, January 26-28, 2001, Moscow (in Russian)
5. Nguyen Xuan Dung, Tsybulin MK, Shevelev S.V. “Objective method for assessing the naturalness of speech in communication channels”, in Proc. of the Conference of Russian Scientific and Technical Society of Radio Engineering, Electronics and Communications A.S. Popov, May 16-19,2001, Moscow, Russia.
6. Nguyen Xuan Dung, Tsybulin M.K., “The generalized performance criterion of the device for monitoring the quality of transmitted speech”, in Proc. ofthe Conference of the Professor -Teacher, Scientific and Engineering Staff of MTUCI, January 26-28,2001, Moscow, Russia.
7. Nguyen Xuan Dung, Tsybulin M. K., Shevelev S.V., “Integral assessment of the quality of transmitted speech information”, in Proc. of the Conference of the Russian Scientific and Technical Society of Radio Engineering, Electronics and Communications A.S. Popov, May 16-19,2001, Moscow, Russia.
8. Nguyen Xuan Dung, Tsybulin M. K., Shevelev S.V. “Improvement of objective method for assessing the quality of transmitted speech via echo-protected channels” in Proc. of the Conference of the Russian Scientific and Technical Society of Radio Engineering, Electronics and Communications A.S. Popov, May 17-19,2000, Moscow, Russia

 

CÁC ĐỀ TÀI NCKH CHỦ NHIỆM VÀ THAM GIA

 

1. “Nghiên cứu, phát triển hệ thống thiết bị giám sát lưu lượng và phát hiện tấn công từ chối dịch vụ dựa trên công nghệ mạng điều khiển bằng phần mềm Software-Defined Networking (SDN)”. Mã số: ĐTĐLCN.38/15. Đề tài cấp nhà nước. 2016-2018. Thành Viên.
2. "Hệ thống phát hiện và theo dõi đa mục tiêu thời gian thực sử dụng mạng cảm biến không dây". Đề tài quỹ Nafosted, 2013-2015. Thành viên.
3. "On Accelerating Multi-modal EEG-controlled Soft Keyboard for Samsung Mobile Devices ". Đề tài HTQT Samsung, 2014-2015. Thành viên.
4. “Xây dựng hệ thống phần mềm đánh giá và nâng cao chất lượng chuyển giao dọc (vertivcal handover) giữa mạng 3G và WLAN”. Mã số: B 2007-01-95. Đề tài cấp bộ, 2007-2008. Chủ nhiệm.
5. “Xây dựng các cơ chế cung cấp chất lượng dịch vụ (QoS) của mạng không dây băng rộng họ IEEE802” – Đề tài nhà nước theo nghị định thư với Công hòa Italia, 2007 – 2009. Tham gia xây dựng các mô hình mô phỏng cho mạng WiMAX trong công cụ NS-2.
6. “Xây dựng các cơ chế cung cấp chất lượng dịch vụ (QoS) của mạng không dây băng rộng họ IEEE802” – Đề tài nhà nước theo nghị định thư với Công hòa Italia, 2007 – 2009. Tham gia thiết kế logic báo hiệu cho một số dịch vụ giá trị gia tăng trong mạng.