VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị Bộ môn Kĩ thuật Thông tin

TS. Nguyễn Thu Nga

 

 

887079 4525638305141 1369969475 o 

TS. Nguyễn Thu Nga

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 405/412 nhà C9, số 1 Đại Cồ Việt, ĐHBK Hà Nội

Email: nga.nguyenthu1@hust.edu.vn

Tel: + 84 4 3 8693596

Các môn giảng dạy:

      -          Digital Communication

      -          Radio Communication

Hướng nghiên cứu:

-          3G, 4G

-          MIMO OFDMA

-          Adhoc Networks

Các công trình NC đã công bố :

 

International Conference:

1.          Nguyen Canh Thuong, Nguyen Van Duc, PhuongDang, Luong PhamVan, Nguyen Thu Nga, and Mathias Patzold, (2012), “A performance study of LTE MIMO-OFDM systems using the extended one-ring MIMO channel model” in International Conferenceof Advanced Technologies for Communications, pp. 263–268, Oct. 2012.

2.          Nga Nguyen, Bach Tran, Quoc Khuong Nguyen, Van Duc Nguyen, and  Byeungwoo Jeon, (2014), “An Investigation of the Spatial Correlation Influence on Coded MIMO-OFDM system” in International Conference on Ubiquitous Information Management and Communications (IMCOM), vol. 3.

3.          Thu Nga Nguyen, Xuan  Lai, Bach Tran, Quoc Khuong Nguyen, Trung Dung Nguyen, and Van Duc Nguyen, (2014), “Performance Analysis of the VBLAST Algorithm for MIMO-OFDMA Systems on Spatial Correlated Channels” in International Conference of Computing, Management and Telecommunications (Com Man Tel).

4.          Thu Nga Nguyen, Bach Tran, and  Van Duc Nguyen, (2014), “A code scheme SFBC on 3GPP Channel Model in Correlated MIMO-OFDMA system”, in The International Conferences on Advanced Technologies for Communications (ATC 2014), pp. 1–6.

5.          Bach Tran, Nga Nguyen, Van Duc Nguyen, and  Byeungwoo Jeon, (2016), “Influence of the spatial correlation properties on coded MIMO-OFDM system performance based on SCM in Urban Microcell environment”, in International Conference on Ubiquitous Information Management and Communications (IMCOM).

 

Journal of Science and Technology Techniques Universites

6.          Nga Nguyen, Bach Tran, and Van Duc Nguyen, (2014), “The correlation properities of spatial and Onering channel Model”,  in  Journal of  Science  and Technology Technique Universities, Vol.101, no. ISSN 0868–3980, pp. 111–117.

7.          Nga Nguyen, Bach Tran, and Van Duc Nguyen, (2014), “A comparision of 3GPP and geometrical channel models on correlated MIMO-OFDMA system”  in Journal of  Science  and Technology Technique Universities, Vol 102, no. ISSN 0868–3980, pp. 43–49.

 

Journal of Wireless Communication and Mobile Computing (SCE - IF:0.922)

8.          Thu Nga Nguyen, Van Duc Nguyen, (2016), “A performance comparison of the SCM and the Onering channel modeling method for  MIMO-OFDMA systems", in Journal of Wireless Communication and Mobile Computing. 

Các sách đã xuất bản:

 

Học viên cao học đang hướng dẫn:

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

 

Các thông tin khác (nếu có):