VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị Bộ môn Kĩ thuật Thông tin

TS. Nguyễn Thu Nga

 

 

887079 4525638305141 1369969475 o 

TS. Nguyễn Thu Nga

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 405/412 nhà C9, số 1 Đại Cồ Việt, ĐHBK Hà Nội

Email: nga.nguyenthu1@hust.edu.vn

Tel: + 84 4 3 8693596

Các môn giảng dạy:

      -          Digital Communication

      -          Radio Communication

Hướng nghiên cứu:

-          3G, 4G

-          MIMO OFDMA

-          Adhoc Networks

Các công trình NC đã công bố :

 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=mv-X_FwAAAAJ

Các sách đã xuất bản:

 

Học viên cao học đang hướng dẫn:

 N.A

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

 N.A

Các thông tin khác (nếu có):