VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị Bộ môn Kĩ thuật Thông tin

ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Địa chỉ nơi làm việc : Phòng 412, nhà C9 – Đại học Bách Khoa Hà nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà nội, Việt nam.

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel :  04.3869.2242 Fax : 04.3869.2241

Các môn giảng dạy

1. Advanced Multimedia

Các công trình nghiên cứu đã công bố

 

1. Pham Van Tien, Tran Huu Cuong, Nguyen Tien Dung, Trinh Phuong Dung, Adaptive Combined Power Control and Routing for Lengthening Connectivity in WSNs, The 2012 International Conference on Advanced Technology for Communications (ATC2012), Hanoi, Vietnam, October 10-12, 2012.

 

2. Pham Van Tien, Bui Duc Viet, Nguyen Tien Dzung, Tran Huu Cuong, Location-demanded Data Delivery over Vehicular Ad hoc Networks, the 4th International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2012), Hue, August, Vietnam, 2012

 

3. Tien Dung Nguyen, Tien Pham Van, Tuan Do Trong, Nam Nguyen Thanh, Huong Nguyen Thi, Hang Nguyen Thi, A Load-balanced and Mobility-aware Routing Protocol for Vehicular Ad-hoc Networks, The 2011 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC2011), Da Nang, Vietnam, August 2011.

 

4. Tien Pham Van, Tien Dung Nguyen, Tuan Do Trong, Thanh Loan Nguyen, Quyet Vu Khac, A Service-Oriented Design for Controlling Multimedia Sessions over Stand-alone MANETs, IEEE 2010 First International Workshop on Engineering Mobile Service Oriented Systems (IEEE EMSOS), in conjunction with the 7th IEEE 2010 International Conference on Services Computing (IEEE SCC 2010), Miami, Florida, USA, July 2010.

 

5. Tien Pham Van, Tuan Do Trong, Tien Dung Nguyen, Efficient Delivery of Monitoring Data in Networked Fishing Boats, the 3rd International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2010), Nha Trang, August, 2010.

 

6. Tien Pham Van, Tien Dung Nguyen, Chi Nguyen Thuy, Tuan. Dang Van, and Trang Nguyen Thi Thu, A Comprehensive Simulation for H.264 Streaming over Mobile Ad hoc Networks, The 3rd Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference (TISD2010), Nong Khai, Thailand,  2010