VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị Bộ môn Hệ thống Viễn thông

TS Hoàng Phương Chi

 

TS Hoàng Phương Chi

Phó trưởng bộ môn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 408-C9

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 
 

Các môn giảng dạy:

 • Trường điện từ
 • Thông tin quang
 • Project 1
 • Project 2
 • Quang tử (cao học)
 

Hướng nghiên cứu:

 • Thông tin quang
 • Photonic crystals
 • Nano optics
 

Các công trình NC đã công bố

 

 1. 1)Engineering Degree Thesis: Measure Noise figure of Er3+ doped fiber amplifier, Faculty of Electronics and Telecommunications, Hanoi University of Technology, June 1999
 2. 2)Proceeding Paper: Modified curve-fitting method for noise figure measurement of Er3+-Fiber Optical Amplifier, Proceeding of the Third International Workshop on Materials Science (IWOMS’99), Hanoi, November 2nd-4th, 1999
 3. 3)Master Thesis: Simulation of Higher Order Dispersion Effects on Optical Time Division Multiplex Transmission Systems, TU Kaiserslautern, Germany, 2003
 4. 4)Proceeding paper: R. Zengerle, and C. P. Hoang "Photonic Crystal Structures for Potential Dispersion Management in Optical Telecommunication Systems", Proc. of SPIE 5595, 78-91 (2004)
 5. 5)Journal paper: R. Zengerle, and P. C. Hoang, "Wide-angle beam refocusing using negative refraction in non-uniform photonic crystal waveguides," Opt. Express 13, 5719-5730 (2005)
 6. 6)Journal paper: R. Zengerle, and P. C. Hoang, "All-angle beam refocusing in non-uniform triangular photonic crystal waveguides," J. Opt. Soc. Am. B 24, 997-1003 (2007)
 7. 7)PhD dissertation: Applications of photonic crystals in Communications and optical Imaging, TU Kaiserslautern, Germany, 2008
 

Các sách đã xuất bản

 

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

1.Đặng Quốc Đường

2.Vũ Phi Tùng

3.Trần Quốc Toản

4.Phạm Minh Đức

5.Nguyễn Văn Hòa

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

1.Đặng Như Định

2.Nghiêm Xuân Tâm

 

Các thông tin khác (nếu có)