VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị Bộ môn Hệ thống Viễn thông

Nguyễn Xuân Quyền

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 405/412 nhà C9, số 1 Đại Cồ Việt, ĐHBK Hà Nội 

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: + (84) 4 3 8 692242

Fax: + (84) 4 3 8 692241

Website: https://scholar.google.com.vn/citations?user=B_lNJJsAAAAJ&hl=en

Các môn giảng dạy

1. Điện tử tương tự 1

2. Điện tử tương tự 2

3. Kỹ thuật truyền hình

4. Project 2

5. Project 3

Hướng nghiên cứu

1. Thiết kế chế tạo mạch điện và mô-đun siêu cao tần

2. Bảo mật lớp vật lý cho truyền thông vô tuyến

3. Truyền thông số sử dụng hỗn loạn

4. Kỹ thuật phát thanh truyền hình

Các công trình NC đã công bố tiêu biểu (5 năm gần đây)

1. Nguyen Xuan Quyen, “Multi-Carrier Differential Chaos-Shift Keying With Repeated Spreading Sequence,” Journal of Communications and Networks (KICS), 2018.

2. Nguyen Xuan Quyen and Kyandoghere Kyamakya, book chapter “Chaos-based digital communication systems with low data-rate wireless applications,” in book: Recent advances in nonlinear dynamics and synchronization: with selected applications in electrical engineering, neurocomputing, and transportation, 1st ed., vol. 109, Springer, pp. 239-269, 2017, ISBN: 978-3-319-58995-4.

3. Nguyen Xuan Quyen and Christos Volos, Book chapter: Non-coherent Chaos-based Spread-Spectrum Systems Using Multi-carrier For Wireless Communications. Book title: "Nonlinear Systems: Design, Applications and Analysis", pp. 367-394, Nova Science Publishers, USA, 2017, ISBN: 978-1-53612-316-6.

4. Nguyen Xuan Quyen, “On the study of a quadrature DCSK modulation scheme for cognitive radio”, International Journal of Bifurcation and Chaos (World Scientific), vol. 27, no. 09, p. 1750135 (12 pages), 2017

5. Nguyen Xuan Quyen, “Bit-error-rate evaluation of high-efficiency differential-chaos-shift-keying system over wireless channels,” Journal of Circuits, Systems, and Computers (World Scientific), vol. 27, no. 01, p. 1850008 (17 pages), 2017.

6. Nguyen Xuan Quyen and Pere Barlet-Ros, "Performance of direct-oversampling correlator-type receivers in chaos-based DS-CDMA systems over frequency non-selective fading channels," Wireless Personal Communications (Springer), vol. 95, no. 04, pp. 4357-4379, 2017.

7. Nguyen Xuan Quyen, "On the performance of a low rate wireless correlation delay-shift keying system," AEU international Journal of Electronics and Telecommunications (Elsevier), vol. 71, pp. 37-44, 2017.

8. Nguyen Xuan Quyen, "On the design of a multi-carrier correlation delay-shift keying system," Physical Communications (Elsevier), vol. 22, pp. 49-57, 2017.

9. Nguyen Xuan Quyen, Trung Q. Duong, Nguyen-Son Vo, Qingqing Xie, Lei Shu, "Chaotic Direct-Sequence Spread-Spectrum with Variable Symbol Period: A Technique for Enhancing Physical Layer Security," Computer Networks (Elsevier), vol. 109, pp. 4-12, 2016.

10. Nguyen Xuan Quyen, Trung Q. Duong, and Arumugam Nallanathan, "Modeling, Analysis and Performance Comparison of Two Direct Sampling DCSK Receivers under Frequency Nonselective Fading Channels," IET Communications, vol. 10, no. 11, pp. 1263-1272, 2016.

11. Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem and Duong Quang Trung, "Design and analysis of a spreadspectrum communication system with chaos-based variation of both phase-coded carrier and spreading factor", IET Communications, vol. 9, no. 12, pp. 1466-1473, 2015.

12. Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem, Thang Manh Hoang, and Kyandoghere Kyamakya, "MxN-ary chaotic pulse width position modulation: An effective combination method for improving bit rate," International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (COMPEL), vol. 32, no. 3, pp. 776-793, 2013.

13. Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem, and Thang Manh Hoang, "A chaos-based secure directsequence/spread-spectrum communication system", Abstract and Applied Analysis (AAA), vol. 2013, Article ID 764341, 11 pages, 2013. doi:10.1155/2013/764341.

14. Nguyen Xuan Quyen, "An oversampling-based correlator-type receiver for DCSK communication systems over generalized flat Rayleigh fading channels," REV Journal on Electronics and Communications, vol. 6, no. 1-2, pp. 1-12, 2016.

Đề tài NCKH chủ nhiệm và tham gia

1. Đề tài cấp Bộ, "Đề xuất, thiết kế, chế tạo khối điều chế và giải điều chế sử dụng kỹ thuật hỗn loạn nhằm nâng cao hiệu băng thông trong hệ thống thông tin băng rộng ", Mã số: B2010-01-373, Hoàn thành năm 2011.

2. Đề tài cấp nhà nước, “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ điều chế/giải điều chế tín hiệu băng siêu rộng sử dụng kỹ thuật hỗn loạn (Chaotic UWB)”, Mã số: ĐTĐL2009G/44, Hoàn thành năm 2012.

3. Đề tài cấp cơ sở trọng điểm, "Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm module trải phổ và giải trải phổ hỗn loạn ở băng tần cơ sở cho hệ thống thông tin đa truy cập phân chia theo mã sử dụng kỹ thuật hỗn loạn (Chaotic CDMA)", Mã số: T2013.CT-12, Hoàn thành năm 2013.

4. Đề tài cấp cơ sở liên ngành, “Nghiên cứu các phương pháp truyền thông vô tuyến bảo mật sử dụng kỹ thuật hỗn loạn,” Mã số: T2016-LN-10, Hoàn thành năm 2017.

5. Đề tài cấp nhà nước, "Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ Duplexer, bộ khuếch đại công suất (PA) và bộ tản nhiệt hiệu suất cao cho hệ thống RRU (Remote Radio Unit)", 2016-2018.

6. Đề tài cấp nhà nước, "Thiết kế chế tạo trạm mặt đất sử dụng công nghệ vô tuyến định nghĩa phần mềm trong hệ thống thông tin vệ tinh”, Mã số: KHCN-VT/12-15, 2014-2016, Hoàn thành năm 2016.

7. Đề tài nghiên cứu cơ bản Nafosted, "Nghiên cứu và phát triển các phương pháp điều chế thời gian xung hỗn loạn trong thông tin số”, Mã số: 102.02-2012.34, Hoàn thành năm 2016.

8. Đề tài nghiên cứu cơ bản Nafosted, "Đồng bộ các hệ thống hồi tiếp đa trễ và ứng dụng trong truyền thông", Mã số: 102.99-2010.17, Hoàn thành năm 2012.

9. Đề tài nghiên cứu cấp Bộ: “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ lọc điều hưởng khả trình ứng dụng trong vô tuyến nhận thức sử dụng hỗn loạn”, Mã số: B2018-BKA-69, 2018-2020.