VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị Bộ môn Hệ thống Viễn thông

TS Nguyễn Anh Quang

 

TS Nguyễn Anh Quang

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng RF-Lab 618 Thư viện Tạ Quang Bửu

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 0934891168

 

 

Các môn giảng dạy:

Điện tử tương tự I

Điện tử tương tự II

Hệ thống Viễn thông

Thông tin vệ tinh

Hướng nghiên cứu:

 

1. IoT System and Devices 

2. Computer Vision for Unmaned Aerial Vehicles (UAVs)

3. Digital Signal Processing (Physic, Datalink) 

4. Development of Ultra-high-speed Image Sensor

5. Mobile/Web/Cloud

 

 

Các công trình NC đã công bố 

 

Book Chapter

 

1.T. G. Etoh and Q. A. Nguyen, Evolution of High-speed Image Sensors”

(Chapter 3 Cameras with CCD/CMOS Sensors, in “The Micro-World Observed by Ultra-High-Speed Cameras - We See What You Don´t See”, edited by K. Tsuji, Springer, 2017.09 )

 

ISI Journal

 

1. V.T.S. Dao, N. Ngo, A.Q. Nguyen, K. Morimoto, K. Shimonomura, P. Goetschalckx, L. Haspeclagh, P. D. Moor, K. Takehara, T.G. Etoh "An Image Signal Accumulation Multi-Collection-Gate Image Sensor Operating at 25 Mfps with 32 × 32 Pixels and 1220 In-Pixel Frame Memory" Sensors, Vol. 18, No. 9, 2018.09.15. (SCIE)

 

2. A.Q. Nguyen, V.T.S. Dao, K. Shimonomura, K. Takehara, T.G. Etoh, "Towards the Ultimate-High-Speed Image Sensors: From 10 ns to 50 ps", Sensors, Vol.18, No. 8, 2018.07.24. (SCIE)

 

3.T. G. Etoh, A. Q. Nguyen, Y. Kamakura, K. Shimonomura, T. Y. Le, and N. Mori, “The Theoretical Highest Frame Rate of Silicon Image Sensors” Sensors, Vol. 17, No. 3, 2017.02.28. (SCIE)

 

4. Etoh, T.G.; Okinaka, T.; Takano, Y.; Takehara, K.; Nakano, H.; Shimonomura, K.; Ando, T.; Ngo, N.; Kamakura, Y.; Dao, V.T.S.; Nguyen, A.Q.; Charbon, E.; Zhang, C.; De Moor, P.; Goetschalckx, P.; Haspeslagh, L., "Light-In-Flight Imaging by a Silicon Image Sensor: Toward the Theoretical Highest Frame Rate" Sensors 2019, 19, 2247. (SCIE)

 

 

 

 

Non-ISI Journal

 

1. A. Q. Nguyen, V. T. S. Dao, K. Shimonomura, Y. Kamakura and T. G. Etoh, “Crosstalk Analysis and a cancellation method for an image sensor operating at 1 Gfps”, Mechanical Engineering Journal, The Japan Society of Mechanical Engineers, Vol. 3, No. 6, 2016.12.15, 16-00284-1 - 16-00284-12.

 

 

International Conference

 

1. A. Q. Nguyen, V. T. S. Dao, K. Shimonomura, Y. Kamakura and T. G. Etoh, “Crosstalk Analysis of an Image Sensor Operating at 1 Gfps”, Proc. of IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics, Ha Long, Vietnam, 2016.07.27, 176 – 180.

2. T. G. Etoh, A. Q. Nguyen, Y. Kamakura, K. Shimonomura, T. Y. Le, and N. Mori, “The Temporal Resolution Limit of the Silicon Image Sensors” Proc. of 2017 International Image Sensor Workshop, Hiroshima, Japan, 2017.06.02.

3. V. T. S. Dao, T. G. Etoh, K. Shimonomura, A. Q. Nguyen, N. Hayashi, Y. Kamakura, C. Zhang, E. Charbon, P. Goetschalckx, L. Haspeslagh, P. De Moor “Toward 10 Gfps: Factors Limiting the Frame Rate of the BSI MCG Image Sensor”,  Proc. of 2015 International Image Sensor Workshop, Vaals, The Netherlands, 2015.06.11.

4. A. Q. Nguyen, V. T. S. Dao, K. Shimonomura, Y. Kamakura and T. G. Etoh, “Crosstalk in Multi-Collection-Gate Image Sensors and its Improvement”,Selected Papers from the 31st International Congress on High-Speed Imaging and Photonics, Proceedings of the SPIE, Vol.10328, 2017.02.20, 1032808-1 – 1032808-6

5. T. G. Etoh; K. Shimonomura; A. Q. Nguyen et al., “100 Mfps image sensor for biological applications”, High-Speed Biomedical Imaging and Spectroscopy III: Toward Big Data Instrumentation and Management; Proceedings of the SPIE, Vol. 1050506 (2018); DOI: 0.1117/12.2288861

6. T. G. Etoh, V. T. S Dao, A. Q. Nguyen, M. Kimata, “Fusion : ultra-high-speed and IR image sensors”,  Optical Sensing, Imaging, and Photon Counting: Nanostructured Devices and Applications, Vol.9555, 2015.08.28, 95550N-1 – 95550N-6

7. A.Q Nguyen, V.T.S. Dao, K. Shimonomura, T.G. Etoh, "A 600 Kpixels Image Sensor Operates at 100Mfps for Multi-Framing Camera", 2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics (ICCE), 2018/7/18.

8.T. G. Etoh, N. Ngo, A. Q. Nguyen, Y. Matsunaga, T. Ando, K. Takehara, and K. Shimonomura, “Evolution of BSI Multi-Collection-Gate Image Sensors - From Light-in-Flight imaging to Giga-fps Continuous Imaging -”, Proc. of 2019 International Image Sensor Workshop, Utah, USA, June 25, 2019.

 

 

Tài liệu giảng dạy

 

 

 

Các thông tin khác (nếu có)

Tuyển sinh viên từ năm thứ 3 làm việc trong các hướng nghiên cứu trên.