VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Đào tạo

 

 Đào tạo bậc đại học

1. hình đào tạo: 4+1

Theo mô hình này, sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo bốn năm với tổng số 132 tín chỉ sẽ được cấp bằng Cử nhân Kỹ thuật, Cử nhân công nghệ ngành Điện tử Viễn thông. Sinh viên có thể học tiếp một năm để lấy bằng kỹ sư theo một trong bốn chuyên ngành: chuyên ngành Điện tử và Kỹ thuật máy tính, Chuyên ngành Kỹ thuật Thông tin-Truyền thông,   Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh và Chuyên ngành kỹ thuật Điện tử hàng không- Vũ trụ.

Tham khảo mô hình đào tạo tại đây: http://www.hust.edu.vn/web/vi/mo-hinh-ct-dao-tao

2. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo đại học:

Chương trình đào tạo có tính hiện đại, hội nhập và toàn diện nhằm giúp sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản và cơ sở ngành, nâng cao khả năng tự học, tư duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng sống.

Các kiến thức cơ bản gồm: vật lý hiện đại, toán cao cấp,…, và các kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn.
Các kiến thức cơ sở ngành gồm: 
lý thuyết cơ bản về mạch điện, lý thuyết về điện tử tương tự và điện tử số, các quá trình xử lý và truyền thông tin, lý thuyết tính toán và điều khiển tự động, các kiến thức về cấu trúc và ứng dụng của hệ thống máy tính….

Các kiến thức chuyên ngành gồm: mạng viễn thông, thông tin di động, thông tin vệ tinh, thông tin sợi quang, thiết kế vi mạch, phát thanh, truyền hình, điện tử y sinh…

Ngoài ra Viện Điện tử - Viễn thông còn có các chương trình đào tạo đặc biệt bao gồm chương trình Kỹ sư tài năng, chương trình Tiên tiến Điện-Điện tử hợp tác với trường đại học San Jose, California, Hoa kỳ, chương trình Tiên tiến Kỹ thuật y sinh hợp tác với Trường đại học Wisconsin, Hoa kỳ. Với chương trình tiên tiến các môn học dạy bằng tiếng Anh bởi đội ngũ giảng viên, giáo sư giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước. Sinh viên được tiếp xúc và giao lưu với các giáo sư, sinh viên nước ngoài và có cơ hội được học tiếp tại các trường đại học danh tiếng của Hoa kỳ.

3. Chi tiết về chuẩn đầu ra và Nội dung chi tiết của các chương trình đào tạo trình độ đại học:

 

STT

Tên chương trình đào tạo

Bằng cấp

Chuẩn đầu ra và Nội dung chương trình đào tạo

1

Kỹ sư điện tử viễn thông (Chương trình áp dụng cho K57 trở về trước)

Kỹ sư

Xem tại đây

2

Kỹ sư điện tử viễn thông (Chương trình áp dụng cho K58 trở về sau)

Kỹ sư

Xem tại đây

3

Công nghệ điện tử viễn thông

Cử nhân công nghệ

Xem tại đây

 

4

Cử nhân kỹ thuật điện tử viễn thông (Chương trình áp dụng cho K57 trở về trước)

Cử nhân kỹ thuật

Xem tại đây

5

Cử nhân kỹ thuật điện tử viễn thông (Chương trình áp dụng cho K58 trở về sau)

Cử nhân kỹ thuật

Xem tại đây

 

4. Nhu cầu xã hội của các ngành đào tạo

Trong thời kỳ bùng nổ thông tin, công nghệ điện tử-viễn thông đang được ứng dụng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Do vậy nhu cầu nhân lực ngành công nghệ điện tử viễn thông ngày càng cao. Sau khi học, sinh viên có thể lựa chọn công việc ở một trong số các lĩnh vực sau:

- Nghiên cứu và phát triển các thiết bị điện tử viễn thông tân tiến,

- Lĩnh vực mạng thông tin và hệ thống viễn thông,

- Lĩnh vực điện tử hàng không vũ trụ,

- Lĩnh vực phát thanh truyền hình,

- Điện tử y tế, điện tử công nghiệp,

Cụ thể, kỹ sư điện tử viễn thông làm việc tại các công ty sản xuất, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm điện tử, các nhà cung cấp dịch vụ Internet, các công ty viễn thông truyền số liệu, các công ty thông tin di động, các công ty truyền tin qua hệ thống vệ tinh, các công ty tư vấn giải pháp và kinh doanh các dịch vụ điện tử viễn thông v.v... Công việc của họ gắn liền với những phòng thí nghiệm, phòng kỹ thuật và máy móc hiện đại.

Kỹ sư ngành Điện tử - Viễn thông có mức thu nhập ở mức cao và có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến trong nghề nghiệp.