VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Đào tạo Các chương trình Đặc biệt

Kĩ sư tài năng Điện tử Viễn thông

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ TÀI NĂNG ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

     Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng Ngành Điện tử  Viễn thông có nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng các sinh viên giỏi để đào tạo thành các kỹ sư Điện tử Viễn thông có trình độ chuyên môn cao, có năng lực về trí tuệ, có hoài bão lớn về khoa học và công nghệ, phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hoá và Hiện đại hoá đất nước. Sinh viên Kỹ sư Tài năng sau khi tốt nghiệp sẽ có nhiều cơ hội phấn đấu trong nghề nghiệp, trở thành cán bộ chủ chốt trong các ngành Khoa học và Công nghệ trong tương lai. Sinh viên Kỹ sư Tài năng cũng là nguồn nhân lực quan trọng bổ sung cho lực lượng cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của các trường Đại học, Viện nghiên cứu trên cả nước. 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

     Mục tiêu của Chương trình kỹ sư tài  năng Điện tử- Viễn thông là trang bị cho người tốt nghiệp:

(1)    Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng của ngành Điện tử Viễn thông

(2)    Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp

(3)    Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế

(4)    Năng lực xây dựng và phát triển hệ thống điện tử, viễn thông, thiết kế chế tạo các sản phẩm điện tử trong bối cảnh phát triển rất nhanh của ngành Điện tử Viễn thông trong nước cũng như trên thế giới.

(5)    Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP

     Sinh viên của Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng được các cán bộ giảng dạy giàu kinh nghiệm của nhà trường giảng dạy và dẫn dắt để trở thành những nhà khoa học, công nghệ có kiến thức chuyên môn sâu sắc, say mê sáng tạo, có năng lực để giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế đất nước

     Trong giai đoạn đầu, sinh viên sẽ tập trung học các môn khoa học cơ bản, các môn kỹ thuật cơ sở và Tiếng Anh. Giai đoạn này có tầm quan trọng đặc biệt vì nó tạo nền kiến thức để sinh viên học tốt các năm sau. Trong giai đoạn này các kiến thức Toán học, Ngoại ngữ và Tin học được đặc biệt chú trọng, thể hiện ở sự khác biệt của chương trình với hệ đại trà nói chung.

     Sau khi vào học chuyên ngành, sinh viên Kỹ sư Tài năng có nhiều cơ hội tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cùng với các thầy cô giáo trong các Phòng thí nghiệm, Trung tâm nghiên cứu của nhà trường.Sinh viên được hỗ trợ học tiếng Anh để có thể làm việc tốt bằng tiếng Anh sau khi học tập hoặc chuẩn bị để đi du học.

     Để bảo đảm chất lượng đào tạo, cuối mỗi năm học của hai năm đầu sẽ có sự sàng lọc: sinh viên trung bình kém và kém sẽ chuyển ra học các lớp đại trà. Chương trình sẽ tuyển bổ sung sinh viên giỏi từ hệ đại trà vào hệ đào tạo Kỹ sư Tài năng. Sinh viên Kỹ sư Tài năng được ưu tiên chỗ ở trong Ký túc xá của nhà trường. 

CƠ HỘI SAU TỐT NGHIỆP

     Sinh viên của Chương trình đào tạo Tài năng có nhiều cơ hội tuyển dụng tại các Tập đoàn, tổng công ty lớn sau khi tốt nghiệp. Nhiều sinh viên nhận được học bổng sau đại học nước ngoài của của các trường Đại học hàng đầu của Mỹ, Quỹ giáo dục Việt nam (VEF), quĩ học bổng DAAD của CHLB Đức, của Cộng hoà Pháp, Úc, Nhật bản, AIT…. Một số theo học Cao học và trở thành cán bộ giảng dạy tại các trường Đại học hàng đầu trên cả nước.

     Chi tiết về khung chương trình đào tạo Kỹ sư tài năng Điện tử Viễn thông xem tại đây.