Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Scholarships – Jobs

Học tập và nghiên cứu tại Đức – Các cơ hội học bổng DAAD

     Tổ chức trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) là đơn vị xúc tiến và thúc đẩy các hoạt động trao đổi sinh viên, học viên sau đại học, nhà nghiên cứu. Hàng năm, DAAD trao các học bổng dài hạn và ngắn hạn trị giá khoảng một triệu euro. Các học bổng DAAD có mục đích thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu quốc tế và nuôi dưỡng những tài năng trẻ, khuyến khích họ đi du học ở Đức. Văn phòng DAAD Hà Nội sẽ tổ chức một buổi giới thiệu các cơ hội đi học ở Đức với SV của Viện Điện tử - Viễn thông.

     Chủ đề: Học tập và nghiên cứu tại Đức – Các cơ hội học bổng DAAD 
     Địa điểm: P205, Trung tâm Việt Đức, ĐHBK Hà Nội
     Thời gian: 14 giờ ngày 08.06.2020

Các em sinh viên quan tâm đăng ký theo đường link: https://forms.gle/SFw6fcji1TKqysg4A trước ngày thứ 6, 05.06.2020.