Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Notice

Thông báo về việc thu kinh phí in sao bằng tốt nghiệp kỳ 20191

Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp kỳ 20191 có nguyện vọng sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp đăng ký tại văn phòng Viện (C9-405) trong giờ hành chính từ 02/12/2019 đến 13/01/2020.

Văn phòng Viện Điện tử Viễn thông