Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Notice

Đăng ký các môn học chuyên ngành Điện tử Hàng không – Vũ trụ kỳ 20192

“Viện ĐTVT sẽ mở tất cả các lớp trong đinh hướng chuyên ngành Hàng không - Vũ trụ của chương trình cử nhân và kỹ sư trong học kỳ 20192 sắp tới. Các em có nguyên vọng học chuyên ngành này đăng ký thông tin vào link như dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkBL370apxa_XK9HxurS_DPMIJB1MGw5UQAorl51hgbvFlQQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

Đây là dữ liệu quang trọng để Viện có thể xếp lớp, xếp lịch và bố trí giáo viên giảng dạy. Viện sẽ ưu tiên mở các lớp chuyên ngành này cho dù số lượng đăng ký ít, do đó các bạn sinh viên yên tâm đăng ký mà không sợ bị hủy lớp như các kỳ trước đây. Các em chú ý hoàn thành điền thông tin trước 15/12/2019.”