Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Notice

Thông báo về hủy Lớp Thực tập kỹ thuật kỳ 20182

Hiện đang có 02 lớp Thực tập kỹ thuật được mở trong kỳ 20182 này là: Lớp 683704 – ET3270 cho K60, K61 và Lớp 2375 – ET3270Q cho LUH15. Do các bạn sinh viên không thể bố trí đi thực tập toàn thời gian 4 tuần trong quá trình học tập của học kỳ 20182, nên Viện ĐTVT đã đề nghị Phòng Đào tạo xem xét hủy 02 lớp này, để các em không phải đóng tiền học phí. Viện ĐTVT sẽ đăng thông báo hướng dẫn các sinh viên về kế hoạch Thực tập kỹ thuật vào hè 20183 vào tuần tới.