Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Notice

Hướng dẫn đăng kí chuyên ngành và học phần tự chọn kỹ sư cho sinh viên K56

Viện Điện tử-Viễn thông đề nghị sinh viên K56 khi đăng ký chuyên ngành và các học phần tự chọn kỹ sư lưu ý các quy định sau:

1.Sinh viên học định hướng nào thuộc chương trình cử nhân kỹ thuật thì phải chọn chuyên ngành tương ứng trong chương trình kỹ sư. Trường hợp sinh viên chọn định hướng A nhưng muốn học chuyên ngành B của bậc kỹ sư thì bắt buộc phải học thêm các học phần thuộc định hướng B của chương trình cử nhân kỹ thuật.

2.Sinh viên chỉ được công nhận 1 trong 2 học phần ET4030 Thiết kế, tổng hợp IC số và hệ thống số hoặc ET4031 Thiết kế, tổng hợp hệ thống số.

3.Sinh viên chỉ được công nhận 1 trong 2 học phần ET4380 Thông tin vệ tinh hoặc ET5240 Kỹ thuật vệ tinh

4.Sinh viên chỉ được đăng ký học phần tự chọn kỹ sư nằm trong danh mục quy định trong chương trình đào tạo kỹ sư Điện tử Viễn thông (>= 4TC thuộc danh mục học phần tự chọn của chuyên ngành và <= 4TC chọn trong các học phần của các chuyên ngành khác) và các học phần IT3660 Lập trình Android, IT3650 Lập trình Java và IT3670 Lập trình ứng dụng Tizen

5.Viện Điện tử-Viễn thông không mở lớp cho 2 học phần ET5300 Lập trình JavaET5310 Hệ điều hành Android. Sinh viên có nguyện vọng học hai học phần này đề nghị đăng ký IT3660 và IT3650.

Nếu có thắc mắc sinh viên liên hệ với ban cố vấn học tập của Viện Điện tử- Viễn thông để được giải đáp theo email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it