Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
News Science news

Tech talk "Xu hướng công nghệ thế giới. Kỹ năng cho sinh viên trong CMCN 4.0"

Một tập đoàn lớn như Google sẽ nghĩ gì về xu hướng công nghệ và yêu cầu cần có của một sinh viên thế kỷ 21. Hãy đến với toạ đàm của chúng tôi diễn ra vào 8:30am ngày 19/4.