Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
News Events

Liên hoan Văn nghệ truyền thống Công đoàn năm 2019

 

     Liên hoan Văn nghệ truyền thống Công đoàn năm 2019 là dịp để các đơn vị trong trường ĐHBK Hà Nội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ của mỗi đơn vị.  Đồng thời, đây là cơ hội để Công đoàn trường đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thiết thực xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

     Viện Điện tử viễn thông năm nay sẽ tham gia với 5 tiết mục đã đươc các thầy cô cùng các bạn sinh viên khổ luyện hơn 1 tháng vừa qua.

          + Tiết mục 1: Hoạt cảnh, những năm đầu thế kỷ 20, lính Pháp đàn áp nhân dân

          + Tiết mục 2: Đơn ca Từ làng Sen: KimAnh

          + Tiết mục 3: Tốp ca nam: Bài ca HCM

          + Tiết mục 4: Tốp nam: Tiến về SG

          + Tiết mục 5: Hợp xướng: Người là niềm tin tất thắng.

     Thời gian biểu diễn: 15h30 thứ 6 ngày 15/11/2019

     Địa điểm: Hội trường C2 trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

     Trân trọng kính mời toàn thể thầy cô và các bạn sinh viên Viện Điện tử Viễn thông tới tham dự cổ vũ động viên cho các tiết mục của Viện.

     PS: Với các bạn sinh viên tham dự cổ vũ, check-in tại Hội trường C2 vào thời điểm biểu diễn các tiết mục văn nghệ của Viện sẽ được tính thêm vào điểm rèn luyện.

VIỆN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG