Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
News Events

Thông báo giải thế thao công đoàn Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2017

Hướng tới kỷ niệm 61 năm thành lập trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (15/10/1956-15/10/2017), công đoàn trường Đại học Bách Khoa Hà Nội long trọng tổ chức giải thế thao công đoàn 2017 dành cho cán bộ công nhân viên chức toàn trường. Viện Điện tử Viễn thông với nòng cốt là các cán bộ trẻ tràn đầy nhiệt huyết năm nay tham gia 2 nội đi bộ và kéo co.

  • - Thời gian khai mạc và thi đấu: 6h30 - 12h00 thứ Sáu, 22/09/2017.
  • - Địa điểm thi đấu: Sân vận động Bách Khoa.
  • Kính mời thầy cô và các em sinh viên tới dự và cổ vũ khích lệ tinh thần giúp đội Điện tử Viễn thông đạt kết quả thi đấu tốt nhất.