Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Department Circuits &Signal Processing

Research projects

No.

Project Name

Funded Amount

Project Duration

1

Nghiên cứu và chế tạo hệ thống thí nghiệm điện tử trên cơ sở ứng dụng công nghệ đa phương tiện

(Dr. Pham Van Binh)

Ministry of Science and Technology

2006-2008

2

Nghiên cứu công nghệ chế tạo công tơ điện tử có độ tin cậy cao

(Dr. Pham Van Binh)

Department of Science and Technology of Hanoi

2008

3

Nghiên cứu công nghệ chế tạo công tơ điện tử và thiết bị chuẩn hóa công tơ điện tử

(Dr. Pham Van Binh)

Ministry of Science and Technology

2009-2011

4

Hợp tác nghiên cứu thử nghiệm sử dụng đường dây điện hạ áp phục vụ cho việc xây dựng lưới điện thông minh

(Dr. Pham Van Binh)

Ministry of Science and Technology - Joint research project with Germany

2010-2012

5

Xử lý tín hiệu trong truyền thông băng siêu rộng và ứng dụng trong mạng vô tuyến cá nhân

(Dr. Dang Quang Hieu)

Ministry of Science and Technology

2011-2012