Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

TUYÊN SINH 2020

TS2019

IEEE ICCE 2018

2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics

Clip giới thiệu Viện ĐTVT

Clip giới thiệu dự án IOT_SET

 

Tư vấn trực tuyến

Learning-Advisor-Banner-2

Lịch trực BCV học tập

Calendar-600

Link

dtdh hust

Hộp thư góp ý

Dịch vụ trực tuyến

SSSLogo

Department Circuits &Signal Processing

Contact us

Department Contact Information:

Department of Circuits and Signal Processing

School of Electronics and Telecommunications, Hanoi University of Science and Technology.

Office: Room C9-409, 1 Dai Co Viet road, Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam.

Main office phone line: (+84) 3 868 2161

 

Chair of Department:

Chair: Dr. Pham Van Binh

Vice chair: MSc. Tran Manh Hoang