Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Department Circuits &Signal Processing

ThS. Trần Mạnh Hoàng

 

ThS. Trần Mạnh Hoàng

Phó trưởng Bộ môn

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: C9-409

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Các môn giảng dạy

    Cho sinh viên Đại học:

1. Tín hiệu và hệ thống

2. Xử lí số tín hiệu

 

Hướng nghiên cứu

1. Xử lý tín hiệu

2. Truyền thông băng siêu rộng

 

Các công trình nghiên cứu đã công bố

1. Tran Manh Hoang, Luong Duc Bang, Nguyen Hong Son, Le Tuan Nam, Dang Quang Hieu, "Impulse-Radio Ultra-Wideband Communications from Signal Processing Perspectives", Journal of Science and Technology, pg. 54-60, no. 88, 2012.

 

2. Tan Nghia Duong, Minh Tu Hoang, Quang Hieu Dang, Manh Hoang Tran, "A Practical Synchronization Algorithm for IEEE 802.15.4a UWB Receivers", The 2013 International Conference on Advanced Technologies for Communications, pg. 170-175, Hochiminh City, 2013.

 

Các sách đã xuất bản

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 

Các thông tin khác (nếu có)