Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Department Communication Engineering

ThS. Lê Văn Nam

Địa chỉ nơi làm việc : P405/412, nhà C9 – Đại học Bách Khoa Hà nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà nội, Việt nam.

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel :  04.3869.2242 Fax : 04.3869.2241

Các môn giảng dạy

  • 1. Cơ sở thông tin số
  • 2. Truyền số liệu
  • 3. Mạng máy tính
  • Hướng nghiên cứu
  • 1. Mạng thông tin và ứng dụng