Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Department Telecommunication Systems

KS Ngọ Thị Phượng

 

KS. Ngọ Thị Phượng

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 408-C9

Email: p This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 
 

Các môn giảng dạy:

-          Môn học 1: Kỹ thuật truyền hình

 

Hướng nghiên cứu:

-          Không có

 

Các công trình NC đã công bố

 

       -     Không có

 

Các sách đã xuất bản

- Không có

 

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

         - Không có

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

-   Không có

 

Các thông tin khác (nếu có)